K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Schody widokowe po konsultacjach

0

Aż 618 osób podpisało się przeciwko planom zagospodarowania skarpy widokowej przy ulicy Górnej w Słupsku w sposób, jaki proponowali ratuszowi urzędnicy. Tuż przed świętami Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku opublikował na swojej stronie raport z przeprowadzonych w listopadzie konsultacji społecznych.
.
Zakres planowanej inwestycji dotyczył remontu betonowych schodów prowadzących z ulicy Górnej na Brzozową do znajdującego się u ich podnóża osiedla domków jednorodzinnych oraz zagospodarowania zieleni. W efekcie miała powstać ogólnodostępna platforma widokowa, z której można oglądać panoramę Słupska. Jednak spora część mieszkańców nie chciała zgodzić się na wycinkę roślinności porastającej urwisko. Zagospodarowanie zieleni forsowane przez planistów oznaczało dla nich wycinkę drzew, które miałyby „zasłaniać widoki”. Na takie działania nie ma przyzwolenia – podnosili uczestnicy konsultacji. Padały argumenty, że są to miejsca bytowania zwierząt, utrwalone od lat ich siedliska. Poza tym drzewa chronią mieszkańców okolicznych bloków przed wiatrami, szczególnie mocno odczuwanymi na tej wysokości. Sama modernizacja infrastruktury, tarasy widokowe wyposażone w ławki czy siedziska, nowa aranżacja schodów miałyby sprzyjać gromadzeniu się tam osób, których obecność już teraz jest dla lokalnej społeczności bardzo uciążliwa. Widać to po ilości rozbitego szkła z butelek po alkoholu. Podczas wieczornych libacji na półpiętrach betonowego zejścia słychać wulgaryzmy i głośne krzyki, a samo korzystanie ze schodów o tej porze staje się niebezpieczne. Mieszkańcy nie chcą pogorszenia i tak złej sytuacji. O ile remont samej infrastruktury jest bardzo potrzebny, to ich zdaniem tarasy widokowe z funkcją rekreacyjną przyniosą już więcej szkody niż pożytku.
.
W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych część zgłoszonych przez mieszkańców wniosków i zastrzeżeń została uwzględniona. Urzędnicy zapowiadają, że zachowana zostanie naturalna roślinność niemal na całym obszarze inwestycji, a planowana wycinka drzew czy krzewów dotyczyć będzie jedynie najbliższego otoczenia schodów. Pojawią się także dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych, zwiększające bioróżnorodność całego obszaru. Z kolei przytaczane przez mieszkańców argumenty o „imprezowni”, „braku poczucia bezpieczeństwa” zdaniem urzędników przekonują właśnie o pilnej konieczności zagospodarowania terenu, aby ta funkcjonująca w powszechnym odczuciu „ziemia niczyja” nie stała się miejscem generującym niepożądane zachowania. Dlatego w ramach planowanej inwestycji wytyczone zostaną alejki służące uporządkowaniu ruchu pieszego i rowerowego, pojawi się oświetlenie parkowe, a także – po uzupełnieniu dokumentacji – monitoring wizyjny obejmujący cały teren modernizowanego obszaru. Punkty widokowe nie będą wiązały się z ingerencją w skarpę ani z wycinką drzew. Wygospodarowane zostaną w tym celu jedynie niewielkie utwardzone przestrzenie. Zgodnie z sugestiami mieszkańców usunięte zostaną w tych miejscach rekreacyjne leżaki, pozostaną natomiast ławki i kosze na śmieci.
.
Nie zostanie spełniony postulat generalnej przebudowy schodów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi w wózkach. Urzędnicy argumentują, że różnice w poziomach skarpy nie pozwalają na zaprojektowanie takich udogodnień jak pochylnie, ponieważ wiązałoby się to z bardzo dużą ingerencją w skarpę i koniecznością wycinki bogatej naturalnej roślinności porastającej zbocze. Natomiast wyrównana zostanie sama wysokość stopni, z pozostawieniem ich dotychczasowej liczebności.
.
Modernizacja terenu przy ulicy Górnej ma być wykonana do 2026 roku, ale najprawdopodobniej termin ten zostanie skrócony do roku 2024. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj