K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Grupa wsparcia współuzależnionych

0

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej kierownictwa słupskiego ratusza poruszony został temat współuzależnień w sytuacja domowych i środowiskowych. Już jutro w PIKBAZIE rusza grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA działa w Słupsku przy ul. Jana Pawła II, w budynku po byłym urzędzie wojewódzkim. Skorzystać z jego pomocy mogą mieszkańcy Słupska, a także na mocy porozumień międzygminnych mieszkańcy gmin Kobylnica i Słupsk, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy w rodzinie lub innych przyczyn. Z poważnymi problemami borykają się także osoby współuzależnione i właśnie ku tej grupie skierowane są najnowsze działania.

– W środę (1 lutego) ruszy u nas grupa wsparcie dla osób współuzależnionych – informuje Daria Treder, koordynatorka w PIKBAZ-ie. – Spotkania będą odbywały się w każdą środę o godzinie 16 w lokalu 605 Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , a prowadzić je będzie Agnieszka Ciechanowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje na temat samych spotkań i współuzależnień można uzyskać pod numerem telefonu 59 841 40 46.

Daria Treder przybliżyła także problem współuzależnień. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie.

– Warto wiedzieć czym charakteryzuje się osoba współuzależniona – mówi Daria Treder. – Przejawia ona silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej. Szuka też usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi, ukrywa problem picia przed innymi. Często przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.). Przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia na przykład kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek. Przejmuje też za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

Koordynatorka PIKBAZ-y podkreśla, że współuzależnienie nie jest chorobą. Jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej. Temu właśnie mają służyć środowe spotkania. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj