K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyraź konkursowo swoje JA

0

Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, popularnym Drzewniaku, już po raz siódmy ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzno-Filmowo-Rzeźbiarski „JA”. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 13-19 lat.

Organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel rozwijanie wyobraźni twórczej, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży. Konkurs służy także zaprezentowaniu dorobku artystycznego szkół i placówek. Tytułowe „JA” pozwala na próbę szerokiego określenia swojego miejsca w przestrzeni, środowisku, wyrażenia swoich niepokojów, nadziei czy określenia swojej wyjątkowości.

– Są cztery konkursowe kategorie, więc jedną można wybrać i zaistnieć w tym konkursie – mówi Kinga Zaborowska, nauczycielka w Liceum Sztuk Plastycznych w ZSZ w Słupsku. – Mamy wspaniałych sponsorów, których zapraszamy do współpracy i dzięki temu pozyskujemy piękne nagrody.

Prace oceniane są w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza z nich obejmuje uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, natomiast druga – uczniów szkół średnich. Osobno oceniane będą także prace uczniów szkół plastycznych. Wszelkie sprawy związane z konkursem i sam regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Drzewniaka (Konkurs „JA” – Zespół Szkół Technicznych w Słupsku (drzewniak.slupsk.pl).

Termin nadsyłania prac konkursowych na adres: Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych, ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk, upływa 28 kwietnia tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj