K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przygotowania PSP do remontu

0

Wojewoda pomorski podpisał wczoraj umowę na dofinansowanie modernizacji słupskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Przyznana kwota 100 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na wykonanie pierwszego etapu zadania, czyli przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym wskazanie zakresu robót i sporządzenie kosztorysu całego przedsięwzięcia – informuje mł. kap. Piotr Basarab, oficer prasowy KM PSP w Słupsku.
.
Potrzeby są spore, ponieważ ostatni remont obiektu straży pożarnej nad rzeką w Słupsku miał miejsce ponad 30 lat temu. Chodzi m.in. o poprawę stanu dachu i elewacji zewnętrznej oraz wymianę stolarki okiennej.
.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej PSP będzie wnioskować o środki na dofinansowanie niezbędnych zadań modernizacyjnych tego trzykondygnacyjnego obiektu. Planowany remont dotyczyć będzie zarówno garaży znajdujących się na parterze, jak i strefy oddziału bojowego oraz biur, w tym pomieszczeń zwalnianych właśnie przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przeprowadza się do siedziby przy ulicy Grottgera. (jwb)

Skomentuj