K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zdrowie psychiczne dzieci – szkolenie

0

Statystyki pokazują, że coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza kryzysów psychicznych. Młodym ludziom towarzyszy poczucie bólu, cierpienia, frustracji, smutku czy złości na skutek zdarzeń, z jakimi stykają się w szkołach, w relacjach z rówieśnikami, w domu, w konfrontacji z medialnymi informacjami o sytuacji na świecie, z którymi nie potrafią sobie emocjonalnie poradzić. Napotykają na przeszkody w osiąganiu swoich życiowych celów, pojawiają się zaburzenia zachowania.
.
Kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży stała się tematem bezpłatnego szkolenia, którego organizatorem jest Słowińska Grupa Rybacka. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych problematyką odbędzie się 24 marca o godzinie 12.30 w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Usteckiej 8 w Przewłoce. Warsztaty dadzą odpowiedź na pytania, co dźwiga dzisiaj młody człowiek, co może niepokoić u dzieci i młodzieży, jak wspierać młodych – jakie są kierunki i możliwości pomocy oraz jakie zostały wypracowane dobre praktyki w tym zakresie.
.
Oferta adresowana jest do osób z obszaru działania Słowińskiej Grupy Rybackiej, czyli z miasta Ustka oraz gmin Słupsk, Ustka, Smołdzino, Kępice i Kobylnica. Mogą to być pedagodzy, nauczyciele, rodzice, osoby, które spotykają się w swoim otoczeniu z problemai związanymi z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży i chciałyby pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Spotkanie poprowadzi psycholog Kamila Rudnik.
.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 59 307 07 57 bądź poprzez kontakt mailowy: [email protected]. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. (jwb)

Skomentuj