K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Od 8 maja rekrutacja do przedszkoli

0

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie wyłącznie elektronicznie, a odpowiednie formularze znaleźć można na stronach internetowych przedszkoli. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (8 maja), a rodzice mający już dzieci w przedszkolach i chcący kontynuować ich pobyt zgłaszali to już od 2 maja.

– Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola przesyłają kartę zgłoszenia do wybranej prze siebie placówki – mówi Anna Siadlak, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Słupsku. – Kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie kryteriów. Jedne są kryteriami ustawowymi, a drugie mają charakter samorządowy, prawa lokalnego. Najwyższą punktację uzyskają ci rodzice, którzy rozliczają się na rzecz miasta Słupska. Jeżeli robią to oboje, to uzyskają aż 70 punktów, czyli po 35 na każde z nich. Obowiązują także kryteria związane ze szczepieniami i takie jak wielodzietność, wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna objęta pomocą socjalną, rodzeństwo w tym samym przedszkolu i inne. Zainteresowany rodzic może znaleźć szczegóły na stronach internetowych przedszkola i miasta. Warto dodać, że rodzice, których dzieci już są w przedszkolach i będą chcieli przedłużyć ich uczęszczanie na kolejny rok, także będą proszeni o udokumentowanie faktu rozliczania się na rzecz miasta.

W tej chwili miasto dysponuje 624 miejscami w prowadzonych przez siebie placówkach przedszkolnych, z czego 15 przeznaczonych jest dla dzieci trzyletnich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ta liczba miejsc wiąże się z liczbą dzieci, które w tym roku opuszczą przedszkola i pójdą do szkół. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj