K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bilet metropolitalny

0

Trwają przygotowania do wprowadzenia w województwie biletu metropolitalnego. Realizacja tego zadania ma umożliwiać zakup jednego biletu na wszystkie połączenia komunikacyjne w regionie.

W miniony wtorek, 4 stycznia, zastępca prezydenta miasta Marek Biernacki podpisał w Gdańsku porozumienie w sprawie biletu metropolitalnego. Jest to inicjatywa samorządu wojewódzkiego, której założeniem jest posiadanie jednego biletu na wszystkie połączenia komunikacyjne w regionie.

Inicjatorom projektu przyświecał cel nadrzędny – połączenie w ramach całego województwa wszystkich systemów informacji pasażerskiej, począwszy od przewoźników po trasy podróży i taryfy, w jeden mechanizm rozliczeń biletów. Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: „Program wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej”.

W praktyce oznacza to możliwość łatwego zestawienia kosztów biletów komunikacyjnych na jednym blankiecie. Pasażer będzie miał możliwość z jednym dokumentem – opłaconym przed lub po podróży – przejazdu z punktu A do punktu B na terenie województwa dowolnymi publicznymi środkami transportu.

– To pozwoli też optymalizować taryfy i trasy takiego przejazdu, ponieważ system ten na zasadzie GPS-u będzie pokazywał pasażerowi, w jakim momencie ma przesiąść się na kolejny środek lokomocji, na którym peronie ma następny pojazd czy pociąg. To ma spowodować, że mechanizm ten będzie ułatwiał wszystkie operacje po drodze z punktu startowego do docelowego. W konsekwencji publiczna komunikacja zbiorowa będzie po prostu bardziej przyjazna, co przyczyni się do częstszego z niej korzystania i zaniechania podróży samochodami indywidualnymi – poinformował wiceprezydent Marek Biernacki.

System ma zostać w pełni wprowadzony w województwie do 2020 roku, natomiast prototypowa wersja powinna funkcjonować w Słupsku już wcześniej. Pasażerowie będą mogli korzystać z biletu w formie elektronicznej bądź papierowej, z możliwością usługi prepaid.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.