K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy lek w terapii

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku wprowadza nową metodę chemioterapii lekiem olaparib. Preparat stosowany jest przy nowotworze jajników. Z kuracji skorzystają pacjentki z zaawansowanym stopniem choroby.

Od niedawna pacjentki słupskiego szpitala mogą korzystać z nowoczesnej metody leczenia raka jajnika olaparibem stosowanym przy chemioterapii celowanej. Koszty kuracji tym medykamentem są bardzo wysokie – sięgają nawet 25 tysięcy złotych miesięcznie. Wiele stowarzyszeń w całym kraju od dawna walczyło o wpisanie preparatu na listę środków refundowanych.

– Preparat był testowany w badaniach randomizowanych z podwójnie zaślepioną próbą. Okazało się, że u pacjentek z nawrotem choroby, które leku nie dostały, prawie trzykrotnie zyskuje się wydłużenie czasu do progresji. Zysk jest znaczny, bo mediana do czasu progresji wynosiła średnio 11 miesięcy u pacjentek leczonych olaparibem w stosunku do pacjentek nieleczonych – poinformowała Renata Kurek-Szewczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

W ramach programu lekowego kuracji zostaną poddane pacjentki z trzecim i czwartym stopniem zaawansowania choroby, z potwierdzoną mutacją genów BRCA1 i BRCA2.  To około 13 procent kobiet, które zapadły na nowotwór jajnika. Dogodna forma stosowania medykamentu – doustna – oraz mała liczba skutków ubocznych, które towarzyszą leczeniu, stanowią główne zalety spersonalizowanej kuracji. Leczenie pacjentek dopasowane jest do ich stanu klinicznego. Olaparib – podkreśla Renata Kurek-Szewczyk – jest lekiem swoiście działającym w kierunku konkretnych szlaków sygnałowych w komórce nowotworowej.

Pacjentki leczone są olaparibem aż do czasu wystąpienia progresji choroby. Preparat nie daje także niepożądanych skutków ubocznych i posiada dodatkowo ważną zaletę. Z racji tego, że stosowany jest doustnie, kuracja lekiem nie jest uciążliwa i praktycznie może być prowadzona w warunkach domowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.