K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dekada Otwartej Sceny za nami

0

Już dziesięć lat Otwarta Scena SOK-u pozwala młodym artystom zaprezentować się szerszej publiczności. Sobotnią jubileuszową galę uświetniły występy wokalistów, którzy w minionych latach stanowili o sile imprezy.

Prawie dwugodzinny koncert, kilkunastu artystów i wiele wspomnień można było usłyszeć w sobotę podczas jubileuszowej gali 10-lecia Otwartej Sceny SOK-u. To jedyna tego typu inicjatywa w Słupsku, która od lat pozwala zaistnieć początkującym wykonawcom. W czasie ostatniego weekendu dekadę funkcjonowania sceny uczczono sentymentalnymi powrotami wokalistów, którzy zaczynali tutaj swoją przygodę z muzyką.

Jolanta Krawczykiewicz, dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury wspomniała o narodzinach idei tej imprezy i przywołała jej inicjatorów. Nie omieszkała również zwrócić uwagi na osiągnięcia artystyczne jej uczestników.

Specjalny podsumowujący koncert był dla artystów doskonałą okazją do przypomnienia się lokalnej publiczności. Zaproszeni goście ciepło wspominali swoje dawne występy oraz podkreślali rolę Otwartej Sceny w rozwoju ich talentu. Patrycja Migda podkreśliła swoją trzyletnią obecność na scenie właśnie pod skrzydłami instruktorów SOK. Był to czas zdobywania doświadczeń, nabywania umiejętności i stałego rozwoju artstycznego.

Niektórzy na jubileuszową galę 10-lecia Otwartej Sceny przybyli specjalnie z zagranicy. Taką drogę pokonała, by pojawić się na rocznicowej imprezie, wokalistka Aleksandra Afanasjew. Była to dla niej podróż sentymentalna. Podkreślała wagę udziału w otwartej scenie dla jej życia. Życzliwość instruktorów i ich profesjonalizm pomogły jej zbudować poczucie własnej wartości i ośmieliły do publicznych występów.

Inni próbują swoich sił w dużych, popularnych programach muzycznych. Tak, jak Ewelina Pałucka, która stanęła przed jury Idola. Zresztą nie tylko ona, bo także inny uczestnik OSSOK.

Wszystkich obecnych na jubileuszowej gali poczęstowano urodzinowym tortem, a wykonawcom wręczono kwiaty i batiki. Na koniec role chwilowo się odwróciły, i to instruktorzy Słupskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.