K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultowanie partycypacji

0

Od 27 marca trwać będą konsultacje do projektu organizacyjnego Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018. W ramach dyskusji mieszkańcy będą mogli wpłynąć zarówno na regulamin budżetu, jak i formy informowania o jego zasadach.

Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 to kolejna edycja plebiscytu, w którym każdy obywatel może zgłosić pomysł realizacji wymyślonego przez siebie projektu. Od przyszłego poniedziałku w ratuszu ruszają konsultacje dla mieszkańców związane z tym wydarzeniem.

W tym roku władze miasta planują wprowadzić do regulaminu budżetu obywatelskiego innowację w postaci obniżenia wieku upoważniającego do udziału w głosowaniu. Teraz uprawnionymi do dokonywania wyboru projektów będą już czternastolatkowie. W ubiegłym roku głosujący musieli mieć co najmniej szesnaście lat. Zmianie najprawdopodobniej ulegnie także podział kwot z ogólnej puli budżetu na realizację poszczególnych zadań.

Zaproponowaliśmy dwa warianty. W pierwszym na zadania lokalne infrastrukturalne chcemy przeznaczyć po 300 tysięcy złotych na każdy okręg, natomiast w wariancie drugim – proponujemy podzielić te pieniądze, uwzględniając liczbę mieszkańców w danym okręgu – wyjaśnia Iwona Chrapkowska-Wielgomas z Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej UM w Słupsku.

Biorąc pod uwagę drugą opcję, pierwszy okręg otrzymałby do dyspozycji w ramach lokalnych zadań infrastrukturalnych 350 tysięcy złotych, drugi – 260 tysięcy, trzeci – 310 tysięcy i okręg czwarty – 280 tysięcy złotych. Pracownicy urzędu czekają na uwagi mieszkańców w sprawie wyboru sposobu rozdziału środków obywatelskich.

Słupszczanie, którzy przygotowują projekty zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego powinni do formularzy zgłoszeniowych dołączyć szkice poglądowe na mapie miasta. Nowością – zaznaczają urzędnicy – jest także możliwość oddania przez jedną osobę aż pięciu głosów na poszczególne projekty.

Głosy w tej sprawie pojawiały się już przy okazji realizacji poprzednich budżetów obywatelskich. Mieszkańcy podnosili, że w wypadku zadań społecznych, których zawsze jest sporo, i są ciekawe, istnieje potrzeba zwiększenia możliwości ich wyboru. Dlatego na te właśnie projekty będzie można w sumie oddać trzy głosy. Z kolei w odniesieniu do zadań ogólnomiejskich infrastrukturalnych każdy będzie mógł zagłosować tylko raz, podobnie jak w wyborze zadań infrastrukturalnych lokalnych – poinformowała Iwona Chrapkowska-Wielgomas.

Aktualny pozostaje natomiast podział i nazwy projektów budżetowych: zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – „Wspólna sprawa”, zadania infrastrukturalne lokalne – „Przyjazne osiedle”, zadania społeczne – „Aktywny Słupsk”.

Poza standardową analizą i konsultacją regulaminu, urzędnicy chętnie wysłuchają opinii o nowych grafikach informacyjnych. Urząd miejski chce uczynić je jak najbardziej czytelnymi, dlatego liczy na głosy mieszkańców, którzy zaakceptują dotychczasowy stan bądź dokonają korekty. Konsultacje z mieszkańcami potrwają od 27 marca do 16 kwietnia. Uwagi można zgłaszać mejlowo na adres urzędu lub osobiście. Osobne spotkanie ze słupszczanami w sprawie budżetu partycypacyjnego na rok 2018 odbędzie się natomiast 5 kwietnia w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej o godzinie 16.30. Zgłaszanie zadań obywatelskich możliwe będzie od 1 maja, natomiast samo głosowanie zaplanowane jest na wrzesień.

W ramach pracy nad nową edycją wydarzenia Urząd Miejski w Słupsku utworzył zespół składający się z dziewięciu osób. Trójka z nich to mieszkańcy miasta, którzy w styczniu zgłosili chęć działania w tym gremium. Słupszczanie mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronach: www.slupsk.pl oraz www.slupsk.wybiera.pl.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.