K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lęborczanie ocenią władzę?

0

W siedzibie stowarzyszenia pod nazwą Lęborski Budżet Obywatelski odbyła się konferencja prasowa. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono pomysły dotyczące wprowadzenia społecznej oceny wysokości zarobków burmistrza, diet radnych oraz efektywności ich pracy na rzecz mieszkańców miasta.

Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski oraz Ruchu Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy oddział w Lęborku zorganizowały konferencję prasową. Przedstawiono na niej nowatorski pomysł dotyczący wprowadzenia możliwości oceny w sposób tajny i bezpośredni realizowanych na terenie miasta zadań.

Arkadiusz Mielewczyk ze stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski informował, że przez kilka ostatnich miesięcy trwały prace nad projektem uchwały, która już w tej chwili jest opatrzona opinią formalnoprawną. Pozwala to na wprowadzenie określonego mechanizmu oceny poczynań władzy. Przy okazji głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego lęborczanie otrzymywaliby dodatkowa ankietę, pozwalającą im ocenić – dobrze lub źle – wykonanie przez władze miasta zadań branżowych. Mieszkańcy mieliby również możliwość poddania ocenie wysokości zarobków burmistrza i pobieranych diet przez radnych.

Arkadiusz Mielewczyk nie omieszkał dodać, że stanie się to możliwe po przyjęciu przez radnych proponowanej przez stowarzyszenia uchwały. Jeżeli projekt uchwały obywatelskiej nie zostanie przyjęty, to wiadomo będzie, którzy radni byli przeciwni, którzy nie chcieliby być oceniani przez swoich wyborców. Zdaniem działacza są rajcy w pełni zaangażowani w życie lokalnej społeczności, ale są też tacy, którzy pojawiają się tylko po to, aby głosować podczas sesji.

Zaproponowane rozwiązanie ma umożliwić lęborczanom dokonanie corocznej oceny lokalnej władzy i jej działań.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.