K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Biała księga w prokuraturze

1

Biała księga podsumowująca budowę słupskiego akwaparku w końcu ujrzała światło dziennie. Dokument przedstawiający wszelkie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji od razu przekazano prokuraturze.

Obiecana przez prezydenta biała księga doczekała się publikacji. Kilkusetstronicowy dokument podsumowuje wszystkie działania i decyzje podjęte podczas budowy akwaparku. Miasto z wydaniem analizy czekało aż do zakończenia wszystkich sporów sądowych, aby nie wytrącać sobie argumentów prawnych.

Prezydent Robert Biedroń poinformował podczas konferencji prasowej, że analiza obejmuje okres od 2008 roku do grudnia 2014. Okresem bazowym był rok 2008, w którym podjęte zostały pierwsze kroki uchwałodawcze w sprawie tej inwestycji. W niektórych sprawach uwzględniono także okresy wcześniejsze i późniejsze niż lata objęte analizą. Dotyczyło to ponoszenia wydatków związanych z inwestycją (od 2006 do 2016 roku), podpisywania umów w zakresie nieruchomości (od roku 2007) i działań obecnego prezydenta (lata 2015-2016).

Zespół opracowujący białą księgę zbadał wszystkie dostępne materiały związane z parkiem wodnym oraz przeprowadził rozmowy z uczestniczącymi w projekcie urzędnikami. Kancelaria prawna sformułowała główne przyczyny niepowodzenia inwestycji. Wśród nich znaleźć można błędy praktycznie na każdym etapie, w tym planowania, finansowania i zarządzania. Wszystkich nieprawidłowości jest jednak znacznie więcej.

Ponadto wskazano wadliwość i błędność podejmowanych działań dokonywanych ocen na etapie realizacji inwestycji, do których zaliczyć należy nieprawidłowy przebieg procesu decyzyjnego po stronie zamawiającego poprzez wadliwe przygotowanie swoich wymagań w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); wykraczanie zakresem robót poza parametry wynikające z dokumentacji niezgodne z art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych; brak przesłanek celowości modyfikowania parametrów inwestycji oraz wykonywanie robót niewynikających z zakresu rzeczowego zawartego porozumienia w sprawie budowy parkingu i drogi zamawiającego, tj. miasta Słupska w okresie pełnienia funkcji prezydenta przez pana Macieja Kobylińskiego; brak wprowadzonych i stosowanych przez miasto Słupsk w okresie sprawowania funkcji prezydenta przez Macieja Kobylińskiego formalnych rozwiązań na etapie realizacji inwestycji, skutkujący brakiem możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za podejmowane inne decyzje o kolejnych modyfikacjach parametrów inwestycji – przytaczał dokument R. Biedroń.

Biała księga prezentująca wszystkie nieprawidłowości powstałe przy budowie parku wodnego posłużą do rozliczenia winnych ich zaistnienia. Już dziś prezydent Robert Biedroń przekazał dokument Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z prośbą o podjęcie stosownych działań. Publikacja zawiera również rekomendacje naprawcze. Teraz w oparciu o nie urzędnicy przeprowadzą przegląd regulacji i procedur.

DyskusjaJeden komentarz

  1. Nawet przeczytać z kartki dobrze się nie nauczył. Już nawet nie pytam, czy ma pojęcie, o czym czytał…
    A tak na marginesie – redaktor Woś mógłby nie robić głupich min za plecami Biedronia 😉