K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szkolno-wojskowe porozumienie

0

W sali tradycji 7. Brygady Obrony Wybrzeża doszło dziś do podpisania wyjątkowego dokumentu. Było to porozumienie o współpracy pomiędzy jednostką wojskową a Zespołem Szkół Akademickich w Słupsku.

7. Brygada Obrony Wybrzeża podpisała dziś porozumienie o współpracy pomiędzy jednostką a Zespołem Szkół Akademickich w Słupsku. Przedstawiciele obu stron spotkali się w sali tradycji przy ulicy Bohaterów Westerplatte na uroczystości złożenia podpisów pod dokumentem. Kapitan Grzegorz Kruk z 7. Brygady Obrony Wybrzeża nie ma wątpliwości, że porozumienie przyniesie obustronne korzyści.

Szkoła pozyskuje instruktorów nauczania typowo wojskowych przedmiotów. Jak wiemy, jest w niej klasa o profilu mundurowym. Natomiast jeżeli chodzi o jednostkę wojskową, to główną korzyścią będzie promocja naszej jednostki i służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej – powiedział kpt. Kruk.

W uroczystości uczestniczyli między innymi dowódca jednostki płk. Rafał Ostrowski, dr Wiesław Lesner, reprezentujący liceum oraz Bronisław Nowak, prezes Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego. Oprócz nich obecni byli także uczniowie oraz przedstawiciele grupy rekonstrukcji historycznych, działającej przy klubie wojskowym. Kapitan Grzegorz Kruk podkreślił, że jest to pierwsze porozumienie podpisane w tym roku, ale w poprzednim został sporządzony podobny dokument w Lęborku.

Brygada zobowiązała się do udzielania pomocy w organizacji procesu edukacji, zapraszania kadry dydaktycznej wraz z uczniami na wydarzenia z udziałem jednostki oraz prowadzenia działań mających na celu popularyzowanie wojska wśród uczniów. Szkoła zobowiązała się m.in. do popularyzacji oraz eksponowania tradycji i współczesnego wizerunku 7. Brygady Obrony Wybrzeża w środowisku szkolnym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.