K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Muzeum Archeologii Podwodnej

0

W Łebie ma powstać Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. W nowym obiekcie planuje się budowę kilku hal. Placówka będzie oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Jedna z większych inwestycji, która ma być realizowana w najbliższych latach na terenie Łeby wiąże się z budową Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Burmistrz Andrzej Strzechmiński jest przekonany, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Biuro projektowe, które wygrało konkurs na koncepcję tego obiektu, otrzymało zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę z terminem do końca maja. – Wszystko jest na dobrej drodze. W tej chwili jeszcze rozważamy przekazanie dodatkowego gruntu na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pozwoli on poprawić bilans miejsc parkingowych. Głównym inwestorem jest właśnie gdańskie muzeum morskie, któremu zabezpieczono środki w ministerstwie na to zadanie. Możemy czuć się bezpiecznie i być przekonanymi, że plany związane z tą inwestycją nie zostaną odłożone na wieki – zapewnia burmistrz.

Powołanie nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku planowane było już od dawna. Burmistrz Strzechmiński zapowiada wyposażenie muzeum w eksponaty, które zostały lub będą wydobyte z wraków. Znajdą się w nim łodzie słowińskie, które zostały wydobyte w okolicach wsi Żarnowska z jeziora Łebsko, a obecnie znajdują się w muzeum w Szczecinie. Powrócą do Łeby jako eksponaty związane z tym terenem. – Mam nadzieję, że w końcówce mojej kadencji ta inwestycja ruszy, czego mieszkańcom Łeby, powiatu i sobie życzę – kończy rozmowę Andrzej Strzechmiński.

Obiekt będzie zlokalizowany naprzeciwko Kapitanatu Portu w Łebie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.