K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

O historii Słupska

0

Słupski oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie zainauguruje w październiku wydawanie publikacji tworzących cykl książek o historii Słupska. Pierwsza z nich zawierać będzie niepublikowane wcześniej dokumenty.

Słupsk to ciekawe historycznie miejsce, choć w odniesieniu do niektórych epizodów w jego przeszłości pojawiają się trudności z dokładnym ich odtworzeniem. Naprzeciw temu wychodzi słupski oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie, który zamierza wydać w październiku pierwszą część z wyjątkowego cyklu książek o historii miasta.

Projekt zakłada wydanie publikacji w formie albumowej podobnej do tej, jaką pod tytułem „200 twarzy Koszalina” ogłosiło drukiem Archiwum Państwowe w Koszalinie. W słupskim wydawnictwie zawarte będą materiały na temat architektury naszego miasta w obrębie dawnych jego murów. Pojawią się opisy obiektów, które istniały w przeszłości, a które nie dotrwały do obecnych czasów, oraz te, które wciąż funkcjonują. Znaleźć będzie można także pochodzące z zasobów koszalińskiego archiwum dokumenty dotąd niepublikowane. A jest w czym wybierać, ponieważ placówka posiada ponad 8 tysięcy teczek zawierających archiwalia, w których można znaleźć akty nieruchomości czy papiery sądowe.

Pieniądze na publikację po raz pierwszy w historii słupski oddział AP w Koszalinie pozyskał od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Pula wsparcia wyniosła 30 tysięcy złotych. Dodatkowe środki – informuje Rafał Kuligowski, dyrektor słupskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie – pochodzą od partnerów instytucji, którzy włączeni zostali do projektu: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Pomorza Środkowego, Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Grono szerokie, duża wartość merytoryczna, trzech autorów: Artur Sikorski, Tomasz Urbaniak i Krzysztof Skrzypiec, czyli osoby, które żywo pasjonują się historią miasta Słupska. Poziom publikacji będzie więc z pewnością bardzo wysoki. Prace już zostały rozpoczęte. Wydanie planowane jest w październiku tego roku – mówi dyrektor Kuligowski.

Całość publikacji będzie można pozyskać za darmo w siedzibie archiwum przy ulicy Lutosławskiego pod warunkiem wcześniejszego wpisania się na listę, która chętnym udostępniona zostanie we wrześniu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.