K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzikie wysypiska śmieci

0

Powiat lęborski słynie z walorów przyrodniczych, ale nie tylko. Nadal w kompleksach leśnych można natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Obszary, w których nielegalnie składowane są odpady, można zgłaszać policji za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Dzikie wysypiska śmieci to miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady. Niezabezpieczone i nieprzystosowane do gromadzenia śmieci stanowią duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, a dodatkowo szpecą krajobraz. Problem widoczny jest również w powiecie lęborskim. Sierż. sztab. Marta Kandybowicz, p.o. oficera prasowego KPP w Lęborku, mówi, że w ostatnim czasie mieszkańcy powiatu, korzystając z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, poinformowali policję o miejscach dzikich wysypisk. Funkcjonariusze weryfikują je i dziękują za zgłoszenia. Jeżeli zostają potwierdzone, policjanci podejmują działania umożliwiające wyeliminowanie tego rodzaju zagrożeń.

Kiedy zgłoszenie zostanie potwierdzone, mundurowi występują do właściciela gruntu o uprzątnięcie terenu – mówi rzeczniczka.

Niewłaściwe składowanie odpadów pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Dlatego warto sobie uzmysłowić, że jedna plastikowa butelka rozkłada się pięćset lat, natomiast puszka aluminiowa aż tysiąc lat.

Niewłaściwe składowanie śmieci pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Kodeks karny za niezgodne z przepisami składowanie odpadów, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub obniżenie jakości ziemi, wody czy powietrza lub też spowodować zniszczenia w świecie roślinnym czy zwierzęcym, przewiduje karę nawet pięciu lat pozbawienia wolności – informuje Marta Kandybowicz.

Dotychczas mieszkańcy wskazali trzy zanieczyszczone miejsca. Sygnały dotyczą dzikich wysypisk śmieci na terenie Lęborka oraz gminy Nowa Wieś Lęborska.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.