K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwigilujące parkometry?

0

Nowe parkometry w strefie płatnego parkowania wymagają wprowadzenia numerów rejestracyjnych, aby otrzymać bilet. Niektórzy mieszkańcy mają wątpliwości, czy podawanie danych osobowych nie narusza ich prywatności.

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku od początku kwietnia w mieście funkcjonuje poszerzona strefa płatnego parkowania. Oprócz nowych 500 miejsc postojowych, w centrum pojawiło się też 95 nowych parkometrów. Urządzenia miały być nowoczesne i są, ponieważ oferują wygodne rozwiązania dla użytkownika. Kierowcy mogą wnosić należność za parkowanie kartami płatniczymi oraz podać numer tablicy rejestracyjnej. To ostatnie zwalnia z obowiązku posługiwania się biletem. Jednak nie wszystkim mieszkańcom spodobała się taka funkcjonalność. Niektórzy uważają, że jest to nieuzasadnione żądanie podania danych osobowych, co narusza ich prywatność.

Podobnego zdania był Sąd Administracyjny w Warszawie. W takiej samej sprawie dotyczącej tamtejszej płatnej strefy parkowania orzekł, że miasto nie ma podstaw prawnych do przetwarzania tych danych osobowych. W Słupsku włodarze nie widzą problemu i powołują się na standardy… francuskie.

My mamy trochę inną uchwałę niż Warszawa i inny system tych rozwiązań – mówi Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska. – Są one jak najbardziej cywilizowane, a Francja w tym zakresie jest jednym z krajów przodujących.

W opinii władz miasta w zapisach słupskiej uchwały istnieje formuła dobrowolności wpisywania numerów rejestracyjnych do systemu parkometrów, nie ma mowy o obowiązku. Natomiast atutem tego rozwiązania jest to, że korzystający z urządzenia może wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu bez konieczności umieszczania wydruku opłaty za jego szybą. Dodatkowo może esemesowo przedłużać czas swojego postoju. Natomiast dopóki Sąd Administracyjny nie uprawomocni swojej decyzji, a być może sprawa trafi wyżej – do NSA, to – podkreśla Marek Biernacki – to nie można przesądzać, czy rozwiązanie proponowane przez dostawcę usługi jest niezgodne z prawem.

Inni z kolei obawiają się, czy firma, od której dzierżawione są urządzenia, także ma dostęp do podawanych przez użytkowników informacji. W opinii Jarosława Boreckiego, dyrektora ZIM w Słupsku, tablice rejestracyjne z numerami nie stanowią danych chronionych. Natomiast wszystkie dane wprowadzane do parkometrów trafiają do ZIM-u, nie operuje nimi podmiot udostępniający usługę.

Magistrat uspokaja, że wpisywanie numeru tablic rejestracyjnych do parkometru nie jest obowiązkowe. Jest jedynie opcją poprawiającą komfort kierowcy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.