K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe zawody

0

Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy zaopiniowano pozytywnie wniosek o utworzenie nowych kierunków kształcenia. Autorami wniosku były szkoły średnie ze Słupska i Ustki.

Na wniosek szkół średnich ze Słupska oraz Ustki Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała utworzenie nowych kierunków kształcenia. Od przyszłego roku szkolnego na uczniów szkół zawodowych oraz technicznych czekać będą nowe możliwości zdobycia zawodu.

Szkoła, która chce wprowadzić do swojej oferty edukacyjnej nowe kierunki kształcenia, musi uzyskać pozytywną opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy. Organ ten poprzez Powiatowy Urząd Pracy bada, czy utworzenie kierunku jest zasadne i czy jego ukończenie otwiera przed absolwentem możliwość zatrudnienia w zawodzie. Marcin Horbowy z PUP w Słupsku informuje, że szkoły z Ustki i Słupska, które zwróciły się z wnioskiem o opinię w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego, otrzymały odpowiedź pozytywną. Wnioski dotyczyły m.in. kierunków: technik renowacji budynków, technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk i magazynier logistyk.

W opracowywanym każdego roku barometrze zawodów ustalane jest, które zawody w danej chwili są deficytowe, a w wypadku których rynek jest nasycony. Spora część zawodów ma wartość zrównoważoną, co oznacza, że popyt oraz podaż pracownika są takie same.

Ostatnio na rynku pracy obserwowany jest bardzo duży deficyt w branży budowlanej oraz wszelkich zawodach mechanicznych i związanych z logistyką lub transportem. Brakuje m.in. kierowców, pracowników firm spedycyjnych, tak więc od dziś za kilka lat uczniowie, którzy opuszczą mury techników, będą mogli uzupełnić w tym zakresie braki na naszym terenie – mówi Marcin Horbowy.

Według danych urzędu z biegiem lat następuje coraz większe zapotrzebowanie na zawody wysoce wyspecjalizowane. Dotyczy to w tej samej mierze kierunków technicznych, jak i z innych dziedzin.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.