K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wybrana kategoria: Edukacja

Edukacja

Edukacja 0

Warsztat umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych to przedmiot, który na kierunkach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z powodzeniem realizuje dr nauk społecznych Marta Anna Sałapata z Instytutu Pedagogiki, psychotraumatolożka, polonistka, certyfikowana biblio- i bajkoterapeutka. W tym roku w ramach współpracy…

Edukacja 0

Dzisiaj, 7 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy prof. Lotha w Słupsku odbyła się historyczna uroczystość. Była ona ukoronowaniem kwietniowej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, która nadała tej placówce edukacyjnej imię Mikołaja Kopernika. Szkoła otrzymała też sztandar. .…

Edukacja 0

Dzisiaj (2 czerwca) odbyły się oficjalne uroczystości nadania statusu uniwersyteckiego dotychczasowej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, rektorzy wielu polskich i zagranicznych uczelni oraz samorządowcy. Zdaniem wielu samorządowców i naukowców powstanie w Słupsku Uniwersytetu Pomorskiego zwiększa…

Edukacja 0

Akademia Pomorska w Słupsku przygotowuje się na pożegnanie starej i przyjęcie nowej nazwy, czyli Uniwersytet Pomorski. Tak się składa, że nastąpi to w dokładnie w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Te okazje stały się powodem do zorganizowania tego dnia pikniku naukowego, a…

Edukacja 0

W miniony piątek w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawiono się na Pikniku z Mechanikiem. Adresatami byli wprawdzie uczniowie starszych klas szkół podstawowych, ale nie zabrakło też zdecydowanie młodszych słupszczan. – Piknik z Mechanikiem to coroczna impreza łącząca…

Edukacja 0

Dzisiaj (25 maja) w gabinecie prezydenta Słupska podpisana została umowa o współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego z słupską firmą deweloperską Matbet Sp. z o.o. Umowę sygnowali Tomasz Wójcik, dyrektor popularnej Budowlanki i Marta Gierzyńska, prokurent firmy Matbet. Krystyna…

Edukacja 0

Absolwenci szkół średnich zdają egzaminy maturalne, a do zajęcia ich miejsc w ławach szkolnych szykują się ósmoklasiści. Za tydzień to oni staną przed egzaminacyjnym wyzwaniem, ale wcześniej, bo już od dzisiaj (15 maja), mogą deklarować, w jakiej słupskiej szkole średniej…

Edukacja 0

Dzień otwarty w słupskim Medyku zorganizowany został w minioną sobotę. W budynku Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej pojawili się nie tylko kandydaci na przyszłych słuchaczy, ale też absolwenci, którzy chcieli ożywić swoje wspomnienia. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników pomocy społecznej i opieki…

Edukacja 0

W najbliższą sobotę (6 maja) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku, popularny Medyk, organizuje dzień otwarty. Zainteresowani kontynuowaniem nauki i przygotowaniem do zawodów związanych z medycyną będą mogli zwiedzić placówkę, zapoznać się z warunkami edukacji i poznać zasady rekrutacji. –…

Edukacja 0

Piątek (28 kwietnia) był dniem pożegnania tegorocznych maturzystów z ławami szkolnymi. W słupskich liceach i technikach odbyły się uroczystości połączone z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły. W najbliższy czwartek (4 maja) maturzyści przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Specjalna uroczystość…

Edukacja 0

Słupskie szkoły podstawowe 2 maja rozpoczynają nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24. Obowiązkowi szkolnemu podlega każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 7. rok życia. Dopilnowanie tego obowiązki spoczywa na rodzicach. W Słupsku działa obecnie 10…

Edukacja 0

Poniedziałkowa konferencja prasowa władz słupskiego ratusza odbyła się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Szymanowskiego. Była to okazja do zaprezentowania zmian, jakie ostatnio zaszły i zachodzą w tej liczącej sobie już 75 lat placówce edukacyjnej. Grażyna Zienkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół…

1 2 3 40