K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

„Jastrząb” wylądował w Łebuni

0

Sekretarz OSP Łebunia Gabriel Piechowiak poinformował nas, że 22 kwietnia wójt gminy Cewice, Jerzy Pernal przekazał oficjalnie OSP Łebunia samochód pożarniczy marki Scania. Został on zakupiony w 2016 r. przez Gminę Cewice i dostosowany do potrzeb ratowniczo-gaśniczych przez strażaków-ochotników. Przesłaną informację wzbogacił o zdjęcia Marcina Kapeli.

Samochód pożarniczy scania 93M będzie nosił nazwę „Jastrząb”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.