K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wysypisko na miejskim

0

W okolicach ulicy Duńskiej w Słupsku, na terenie dawnych ogródków działkowych, funkcjonuje obecnie dzikie wysypisko śmieci. Na pokryty odpadkami oraz materiałami budowlanymi teren zwróciła uwagę radna miejska.

Niemal 20 lat temu pomiędzy ulicami Duńską i Kaszubską w Słupsku znajdowały się ogródki działkowe. Obecnie teren jest opustoszały, pokryty zielenią oraz najróżniejszego rodzaju odpadami, podrzucanymi przez mieszkańców miasta. Na sytuację zwróciła uwagę radna Jadwiga Stec, która podkreśla, że miasto od wielu lat nie sprawuje tam żadnego nadzoru. Nieformalne wysypisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie posesji mieszkalnych i stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Cieszę się, że Kanał 6 po mojej interpelacji przyjechał w to miejsce – mówi radna. – Może będzie to motywacja dla władz miasta do zajęcia się tym terenem, bo dalej nie można na taki stan rzeczy pozwolić.

Po zgłoszonej na środowej sesji rady interpelacji wiceprezydent Marek Biernacki obiecał zająć się sprawą. A jest czym, ponieważ na wskazanym terenie zalegają najróżniejsze odpady – od starych telewizorów i odkurzaczy po materiały budowlane oraz części samochodowe.

Tu jest miejsce dla samochodów o dziwnej rejestracji, tutaj czasami bywają takie sceny, że strach przyjść. Jestem zaskoczona i zasmucona jednocześnie tym, że dokoła prywatni właściciele sprzedają swoje grunty deweloperom, a miasto nie widzi pieniędzy w tym terenie. Szkoda też, że nie pozwolono naszym emerytom uprawiać tej ziemi, przynajmniej byłoby czysto i ekologicznie, a tak – sami państwo widzicie… – wskazuje na porzucone odpady Jadwiga Stec.

Zdaniem radnej uniemożliwienie wjazdu pojazdami na ten teren skutecznie powstrzymałoby narastanie stert śmieci. Przy czym tak duży teren zielony z pewnością można by lepiej spożytkować, niż pozostawiać go w obecnym, nieuporządkowanym stanie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.