K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przewodniczący do odwołania?

0

Miejscy rajcy złożyli wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji przewodniczącego rady, Macieja Szredera. Już jutro, 10 maja, odbędzie się sesja nadzwyczajna, podczas której rozpatrzony zostanie projekt uchwały w tej sprawie.

W poniedziałek, 8 maja, wpłynął do Biura Rady Miejskiej w Lęborku wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego rady. Pod proponowanym porządkiem obrad podpisało się dwunastu radnych: Małgorzata Bresler, Zbigniew Cybula, Jarosław Litwin, Łucjan Łaga, Justyna Labuda, Krzysztof Siwka, Bogdan Oszmian, Witold Piórkowski, Janina Pujsza, Katarzyna Lipkowska, Adam Stenka oraz Artur Obolewski.

Natomiast wniosek o odwołanie oraz projekt uchwały poparło jedenastu rajców z dwudziestu jeden sprawujących mandat. Dokument nie zawiera uzasadnienia.

Dzisiaj, 9 maja, Maciej Szreder na wniosek grupy radnych zwołał sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lęborku. Odbędzie się ona już w najbliższą środę, 10 maja, o godz. 12.30 w ratuszowej sali rajców.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.