K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Modernizacja sieci

0

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku będzie modernizowało sieć ciepłowniczą. Całkowity koszt inwestycji wyniesie przeszło 9 milionów złotych. Na planowane działania pozyskano unijne dofinansowanie.

W tym tygodniu podpisano umowę dotyczącą dofinanasowania projektu „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku”. Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mariusz Hejnar, dyrektor MPEC w Lęborku cieszy się, że udało się zdobyć około 53% dofinansowania do kwoty brutto całego zadania, a ta przekracza 9 milionów złotych. Koszty kwalifikowane kształtują się na poziomie 7,5 miliona, z czego prawie 4 miliony złotych dotacji unijnej przedsiębiorstwo przyciągnie do miasta.

Działania zmierzające do modernizacji miejskiej sieci są rozłożone w czasie. Dyrektor Hejnar wyjaśnia, że projekt obejmuje 7 zadań, ktore będą realizowane od twgo roku do roku 2021. Niedługo ogloszone zostana pierwsze przetargi. W tym roku zainstalowanych zostanie 16 węzłów jedno i dwufunkcyjnych w rejonie starego miasta. W ten sposób podłączeni zostaną odbiorcy, którzy wcześniej zasilani byli poprzez zlikwidowana wymiennikownię przy ul Wyszyńskiego. Oprócz tego przebudowana zostanie sieć na osiedlu Emilii Plater i zmodernizowana estakada ciepłownicza na terenie dawnego ZWAR-u.

Przedsięwzięcia w kolejnych rejonach miasta będą realizowane w następnych latach. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.