K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto akademii

0

Akademia Pomorska świętowała dziś 48-lecie swojego istnienia. To szczególny moment, ponieważ słupska Alma Mater jest w trakcie reorganizacji, a wcześniej połączyła się z inną uczelnią.

Akademia Pomorska wielkimi krokami zbliża się do 50-lecia swojego istnienia. Dziś uczelnia świętowała 48. urodziny, na których podsumowano podjęte już zmiany oraz przedstawiono jej najbliższą przyszłość. Goście uczestniczący w uroczystościach podkreślali, że akademia na stałe wrosła w miasto i stanowi o jego sile. Obecnie placówka przechodzi pierwszą w dziejach reorganizację, aby sprostać wyzwaniom rynku. Dotychczasowy profil humanistyczny coraz częściej będzie ustępował miejsca kierunkom praktycznym i inżynierskim.

Ważnym projektem uczelnianym jest również Słupski Ośrodek Akademicki, stanowiący o rozwoju Akademii Pomorskiej. W ramach SOA zostaną uruchomione specjalności praktyczne, w tym inżynierskie, a kształcenie będzie oparte na ścisłej współpracy z czołowymi firmami regionu, innowacyjnych pracowniach kształcenia praktycznego, wiedzy pracowników naukowych, którzy uzupełnią swoje kompetencje praktyczne w ramach staży w firmach regionu słupskiego, a także wykorzystana będzie kadra praktyków tych zakładów.

Ponadto planuje się otworzenie centrum badań i symulacji dla gospodarki, którego celem będzie bieżąca analiza potrzeb rynku pracy. Wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym realizowany jest projekt dotyczący telemedycyny, czyli monitorowania stanu zdrowia pacjenta na odległość. Słupska uczelnia troszczy się nie tylko o studentów. Więcej szans na rozwój mają dostać także jej pracownicy.

Bez rozwoju w obszarze nauki trudno mówić o rozwoju uczelni i jej kadry. Obecnie pracujemy nad nowym systemem oceny i motywacji pracowników, aby zgodnie z możliwościami uczelni móc wspierać najaktywniejsze jednostki w ich działalności naukowej. Ale już dziś możemy poszczycić się kolejnymi grantami badawczymi w zakresie nauk społecznych i ścisłych w ramach funduszu współpracy dwustronnej programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza oraz projektu w ramach Narodowego Centrum Nauki – poinformował Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Akademia Pomorska od lat dąży do przekształcenia się w uniwersytet. W zeszłym roku podjęto decyzję o konsolidacji z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania. Pomóc w realizacji celu mają również pieniądze otrzymane jako rekompensata za tzw. tarczę antyrakietową w Redzikowie. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.