K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zbiórka na budowę hospicjum

0

Prowadzona jest zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum stacjonarnego w Lęborku. Dzisiaj, przy okazji akcji poboru krwi na lęborskim palcu Pokoju, przeprowadzono jednocześnie kampanie promującą planowane przez fundacje przedsięwzięcie.

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne formalnie działa od września ubiegłego roku. Zainicjowana z potrzeby serca jest odpowiedzią na konieczność niesienia wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe. Agata Kozyr, prezes fundacji wyjaśnia, że geneza i pomysł powstania hospicjum wiążą się z doświadczeniami osobistymi. Chorzy na nowotwory w ostatnim stadium choroby nie mogą liczyć na niczyją pomoc. Ani lekarza rodzinnego, ani szpitala. Najwłaściwszym miejscem w takiej sytuacji są hospicja, a do już istniejących kolejki są bardzo długie.

Przedsięwzięciem strategicznym organizacji jest więc budowa hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu lęborskiego. Agata Kozyr jest przekonana, że ten rodzaj pomocy niesionej chorym jest niezbędny. Rodziny nie wiedzą, jak sobie radzić, jak postępować w tak trudnych chwilach. Chodzi o to, żeby placówka, o powstanie której zabiega fundacja, otoczyła opieką nie tylko chorych, ale też ich rodziny. Dała im szerokie wsparcie całodobowe.

O planowanych działaniach na bieżąco informowani są mieszkańcy miasta i okolic. Kolportaż ulotek prowadzony jest podczas wydarzeń plenerowych. Dzisiaj fundacja uczestniczyła w akcji zbiórki krwi pod hasłem „Każdy ma swój Krwiobieg”. W śródmieściu Lęborka stacjonował bus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Monika Musiał z fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne przypomina, że te akcje zainicjowała fundacja Ultrakrew i prowadzona jest ona od dłuższego czasu. Teraz działają wspólnie, ponieważ w zespole, w większej grupie tkwi siła do działania. Prezes Agata Kozyr dodaje, że lęborska fundacja działa zaledwie od 8 miesięcy. Spotykają się wszyscy, by zastanawiać się nad tym, jakie akcje przeprowadzić. Jeszcze uczą się organizowania takich działań, które prowadziłyby do zamierzonego efektu. Już zebrano kilka tysięcy złotych i pojawiły się sygnały wsparcia od lokalnej społeczności. To stałe przelewy na konto stowarzyszenia. Odbywają się również spotkania ze sponsorami i okolicznymi firmami.
Obecnie fundacja złożyła wniosek do lęborskiego ratusza o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i uwzględnienie potencjalnej lokalizacji budowy stacjonarnego hospicjum. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.