K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Działki do zabudowy

0

Lęborczanie mogą zgłaszać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Traugutta i Emilii Plater. Wprowadzenie zmian ma umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dotychczas wolnych działkach.

Sprawa dotyczy obszaru miasta w rejonie ulic Legionów Polskich, Traugutta, Emilii Plater i Kilińskiego w Lęborku. Miasto zamierza przeznaczyć wolne działki pod zabudowę wielorodzinną w powiązaniu z innymi funkcjami, w tym usługowymi, lecz nieuciążliwymi dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Obecnie takiej możliwości nie ma, więc konieczna stała się zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza Lęborka zaznacza, że wykonana zostanie także strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W związku z tym już można w wydziale architektury zgłaszać swoje uwagi dotyczące tego obszaru. Lęborczanie mogą tam zapoznać się z analizą potrzeby przeprowadzenia tych zmian oraz analizą ich zgodności ze studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na podstawie uwag i wniosków lęborczan ratusz zamierza określić najbardziej korzystne dla mieszkańców zagospodarowanie działek. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.