K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miliony od marszałka

0

Marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał dokument o przekazanniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 6,6 mln złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane na wsparcie projektu specjalistycznych usług doradczych dla biznesu.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie miała większe możliwości wsparcia biznesu. Mieczysław Struk podpisał umowę na dotowanie projektu o świadczeniu specjalistycznych usług doradczych dla biznesu realizowanego przez PARR. Wartość przedsięwzięcia to 14 milionów złotych, z czego 6,6 miliona stanowi dofinansowanie marszałkowskie.

Projekt realizowany będzie do lipca roku 2018. Jego celem jest rozbudowa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Działania mają skupić się na większym zaktywizowaniu Agencji, samorządów oraz instytucji z otoczenia biznesu, aby bardziej wspierały rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt będzie realizowany przy ulicy Obrońców Wybrzeża w Słupsku. W jego ramach planuje się remont dwóch budynków, które będą dostosowane do świadczenia kompleksowych usług. Ponadto agencja zakupi niezbędne wyposażenie, a jej personel przejdzie specjalistyczne szkolenie. PARR chce iść w kierunku prototypowania w 3D, w planach jest także zakup oprogramowania inżynierii odwrotnej. Ta propozycja kierowana jest nie tylko do słupskiej Akademii Pomorskiej, czy przedsiębiorców, ale i jednostek samorządowych, które poszukują nowych rozwiązań w zadaniu dokształcania kadry. Mirosław Kamiński, prezes zarządu PARR, ma nadzieję, że miejsce, które powstanie w Słupsku przy ulicy Obrońców Wybrzeża, będzie także terenem współpracy dla samorządów jako organów założycielskich wielu szkół technicznych.

Wdrożenie projektu umożliwi poszerzenie działalności PARR oraz samofinansowanie Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.