K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ulice zmieniają patronów

0

Dziewięć słupskich ulic, które za patronów mają przedwojennych działaczy komunistycznych oraz Gwardię Ludową, zmieni swoje nazwy. Jest to skutek wprowadzania w życie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa dotyczy też dróg, ulic, mostów i placów, którym nazwy nadawane są przez samorządy.

Ulica Gwardii Ludowej już została częściowo przemianowana na ul. imienia MKS Cieśliki. Cieśliki to młodzieżowy klub sportowy, który swoją nazwę przyjął od nazwiska legendarnego reprezentanta Polski w piłce nożnej – Gerarda Cieślika. Wsławił się on strzeleniem dwóch bramek drużynie Związku Sowieckiego w roku 1957. Słupski Klub Cieśliki wychował wielu znakomitych piłkarzy, w tym także zawodników polskiej ekstraklasy. Ulicę Wincentego Rzymowskiego, przedwojennego spolegliwego dziennikarza, który bezpośrednio po wojnie dla odmiany swoją osobą legitymizował działania komunistów, zmieniono na Bitwy Warszawskiej. Ulicę Stanisława Budzyńskiego, przedwojennego komunisty, rozstrzelanego z rozkazu Stalina w Moskwie podczas wielkiej czystki latem 1937 roku, przemianowano na Tadeusza Mazowieckiego. Franciszka Fiedlera, historyka polskiego ruchu komunistycznego i dziennikarza gazet partyjnych, na tabliczce z nazwą ulicy zastąpił Arkady Fiedler, pisarz i podróżnik. Po Wincentym Matuszewskim, polskim komuniście, który w rewolucji październikowej walczył po stronie bolszewików i został zabity przez wojska „białych”, honor patrona ulicy przejął Jan Sibelius, fiński kompozytor, który zmarł w 1957 roku. Ulicę Stanisława Pestkowskiego, polskiego komunisty ze szlacheckim rodowodem, który w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku walczył po stronie bolszewików, zmieniono na ks. Adolfa Pojdy, przedwojennego proboszcza katolickiego kościoła św. Ottona, a w czasie wojny więźnia obozów koncentracyjnych Mauthausen i Dachau. Ulicę Stanisława Trusiewicza, polskiego komunisty zmarłego w 1918 roku w Rosji Sowieckiej, przemianowano na Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ulicę Mieczysława Kozłowskiego, polskiego komunisty, prawnika i dyplomaty na usługach Sowietów – na Władysława Bartoszewskiego. Jan Tyszka, polski komunista w Niemczech początku XX wieku, zastąpiony został przez Bronisława Geremka, a Bronisław Wesołowski – polski komunista z Rosji Sowieckiej, przedstawiciel Rosyjskiego Czerwonego Krzyża zastrzelony podczas misji w Polsce w roku 1919 – stracił miano patrona na rzecz Żołnierzy Wyklętych.

Tymczasem grupa mieszkańców ulic, których dotyczą zmiany, wystosowała pismo protestacyjne do ratusza. Informują w nim, że nie wiedzą, kim byli patroni ich ulic i wcale ich to nie interesuje. Wprawdzie dowody osobiste i prawa jazdy wymieniane będą przez ratusz bezpłatnie, ale już pieczątki i druki firm i zakładów usługowych ich właściciele muszą zmieniać na własny koszt. Ratusz tłumaczy, iż zmiany nazw ulic wynikają z konieczności podporządkowania się ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Dodatkowy problem to fakt, że nowi patroni słupskich ulic są różnie oceniani przez polskie, podzielone społeczeństwo, możliwe więc, że po kolejnej zmianie władzy nastąpią kolejne zmiany nazw ulic. Na kolejne słuszne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.