K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ewakuowano uczniów szkół

0

W poniedziałkowy poranek konieczna była interwencja lęborskiej straży pożarnej w placówkach oświatowych. Przeprowadzono działania ratownicze w jednym z gimnazjów, a następnie w szkole podstawowej. Z obu obiektów ewakuowano uczniów.

Poniedziałek dla lęborskich strażaków rozpoczął się pracowicie. Rano interweniowali w dwóch szkołach. Najpierw w gimnazjum przy ulicy Okrzei w Lęborku, gdzie doszło do zadymienia pomieszczeń piwnicznych. Dyrekcja szkoły zarządziła tam ewakuację uczniów i personelu. Łącznie budynek opuściły 93 osoby. Działania straży polegały na pomiarze stężenia tlenku węgla i substancji niebezpiecznych oraz przewietrzeniu pomieszczeń piwnicznych. Po czym gimnazjaliści kontynuowali zajęcia.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku również zadecydowano o ewakuacji uczniów. Doszło tam do wycieku gazu. W sumie z obiektu wyprowadzonych zostało 145 osób. Jak się okazało, gaz przedostał się do budynku tak zwanej małej ósemki z rozszczelnionego przyłącza gazowego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.