K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podwojony dług

0

Mieszkania komunalne są zadłużone o 14 milionów złotych więcej, niż podawano wcześniej. Przeprowadzony przez Urząd Miejski w Słupsku audyt wykazał, że rzeczywisty dług najemców wynosi aż 28 milionów złotych.

Słupscy najemcy mieszkań komunalnych są dwukrotnie więcej zadłużeni, niż wynikało to ze sprawozdań finansowych. Po przeprowadzeniu audytu przez Urząd Miejski okazało się, że nieuiszczone należności wynoszą 28 milionów złotych zamiast 14,5 miliona, czyli kwoty podawanej przez magistrat. Skąd wzięły się tak duże rozbieżności, próbował wytłumaczyć skarbnik miasta.

To dość skomplikowana materia. Z tego, co zdążyliśmy się zorientować, w sprawozdaniu RB25 ujęte były tylko kwoty nieprzedawnione, natomiast co do zgodności z prawem, powinny być ujęte wszystkie należności, które nie uległy umorzeniu, zgodnie z uchwałą rady miejskiej dotyczącą umorzeniu zaległości, dla których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej – informuje Artur Michałuszek.

Miasto sytuację traktuje jako zwykły błąd ewidencyjny. – Podczas czynności nadzorczych zauważono nieścisłości i skorygowano je do stanu faktycznego – tłumaczy skarbnik. Uchybienia w dokumentacji długu sięgają aż do początku lat 90. Dziś podczas posiedzenia komisji finansów również poruszono tę sprawę.

Istnieje coś takiego jak ustawa o rachunkowości, która wymusza wręcz rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. W związku z powyższym – i to było obszarem moich zainteresowań – dlaczego ktoś zezwalał na to, aby te należności były rejestrowane w sprawozdaniach finansowych nieprawidłowo – pyta radny miejski Robert Danielkiewicz.

Wiadomo, że większość należności jest już nie do odzyskania, choć są pomysły na zmobilizowanie wierzycieli do ich spłaty. Wśród proponowanych przez radnych rozwiązań pojawia się sprzedanie długu firmie windykacyjnej oraz budowa baraków mieszkalnych, gdzie mieliby zostać przeniesieni najemcy najmniej zdyscyplinowani. Z tytułu opłat za czynsze do budżetu co roku powinno wpływać około 24 milionów złotych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.