K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Batalia o drogę ekspresową

0

Samorządowcy podjęli kolejne działania zmierzające do uwzględnienia w rządowych planach budowy odcinka drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bożympolem Wielkim, a Słupskiem. W tej sprawie wystosowano apel do premier RP, Beaty Szydło.

Po organizacji majowej akcji protestacyjnej, którą przeprowadzono na czterech odcinkach drogi krajowej nr 6, w miejscowościach: Lębork, Darżyno, Mosty i Godętowo, podjęto kolejne działania. W sprawie przyspieszenia budowy na Pomorzu ostatniego odcinka drogi S6 samorządowcy wystosowali apel do premier rządu, Beaty Szydło. Pod prośbą podpisał się m.in. Witold Namyślak. Burmistrz przypomina, że to kolejne działanie zmierzające do nakłonienia decydentów do budowy ekspresówki w pełnym wymiarze. Dalej niż do Bożegopola.

– To jest proces ciągły – dodaje burmistrz. – My cały czas musimy zabiegać. Kiedy będzie ostateczna decyzja, trudno powiedzieć. Myślę, że niedługo.

We wtorek, 4 lipca, burmistrz miasta spotkał się z dyrektorem oddziału gdańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witold Namyślak wierzy, że jest jakaś szansa, aby ta inwestycja została zrealizowana w szerszym wymiarze niż obecnie zaplanowany. Wszystko dzięki dodatkowym środkom, które rząd na budowę dróg i autostrad wyasygnował. Dyrektor GDDKiA zapewnił, że będzie zabiegał o budowę obwodnicy Lęborka. Są to wprawdzie tylko deklaracje, ale – na co liczy burmistrz – na stronie internetowej GDDKiA być może wkrótce pojawi się informacja o przetargu na budowę odcinka S6 z obwodnicą Lęborka.

Szybkie i bezpieczne połączenie drogowe zachodniej części województwa pomorskiego z Trójmiastem stworzy szansę na rozwój przedsiębiorczości, podwyższy atrakcyjność miejsc do inwestycji wzdłuż pasa drogi oraz usprawni połączenie z portami i lotniskiem. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.