K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto policji

0

Na terenie lęborskiej komendy odbyły się obchody związane ze Świętem Policji. W uroczystości uczestniczył, między innymi, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, insp. Krzysztof Kozelan.

Komendant powiatowy policji w Lęborku, mł. insp. Jacek Kilanowski przywitał wszystkich uczestników uroczystości oraz podziękował policjantom za rzetelną i oddaną służbę. W swoim wystąpieniu przypomniał słowa przysięgi służbowej.

Insp. Krzysztof Kozelan, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku podkreślił, że w lipcu odbywają się takie uroczyste spotkania w każdej z komend powiatowych, co jest związane z 19 lipca 1919 roku, kiedy to powołana został Policja Państwowa.

W resortowym święcie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących na co dzień ze stróżami prawa służb i instytucji. Obecny był również kapelan lęborskiego garnizonu. Inspektor Kozelan zauważył, że jest to szczególny dzień, który jest dobrą okazją do wręczania policjantom wyróżnień i awansów. Ale nie tylko im, bo według komendanta nie można zapominać o pracownikach cywilnych. Bez nich i tworzonego przez nich zaplecza logistycznego trudno byłoby mówić o funkcjonowaniu policji.

Podczas obchodów wręczono funkcjonariuszom 22 akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz 2 wyróżnienia dla pracowników cywilnych. Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono mł. insp. Andrzeja Podlesia. Natomiast brązową odznaką, aspiranta sztabowego Krzysztofa Kobielaka. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.