K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

500+ od pierwszego

0

Od 1 sierpnia można składać nowe wnioski do rządowego programu wsparcia 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przygotowuje się do ich rozpatrywania.

Z początkiem sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna procedury związane z przyjmowania wniosków do rządowego programu wsparcia 500+. O pieniądze mogą ubiegać się ci rodzice, którzy spełniają odpowiednie warunki, z których najważniejsza jest liczba dzieci. Wymóg złożenia wniosku dotyczy również osób wcześniej otrzymujących wsparcie.

Do 1 sierpnia rząd zapowiada rozpatrzenie projektu zmian w ustawie o programach wsparcia, który ma określić dodatkowe warunki niezbędne do otrzymania funduszy. Planowane są poświadczenia zamieszkiwania na obszarze Polski, a wśród nich, między innymi, przedłożenie dokumentu o uczęszczaniu dziecka do placówki edukacyjnej oraz o uprawnieniu do korzystania z publicznej opieki medycznej. Projekt zakłada również wprowadzenie ułatwień w procedurze załatwiania spraw administracyjnych poprzez możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

Od września można również składać wnioski na pozostałe świadczenia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku będzie na bieżąco informować słupszczan o możliwych zmianach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie placówki oraz mieć wpływ proces składania wniosków.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.