K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Więcej zmienionych ulic

0

Do niedawnych dziesięciu zdekomunizowanych ulic niedługą dołączą trzy kolejne. O tym, kto będzie ich nowym patronem rajcy zdecydują w wrześniu.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu wymusza rewizję patronów kolejnych miejskich arterii. W kwietniu miejscy rajcy zdecydowali o dekomunizacji 10 ulic. We wrześniu ich los podzielą trzy kolejne.

Stanisława Kulczyńskiego proponują radni nazwać ulicą Orląt Lwowskich, Leona Kruczkowskiego, który także został uznany za osobę podlegającą dekomunizacji, na ulicę Izabeli Jarugi-Nowackiej, a Stanisława Sołdka na ulicę Księżnej Zofii – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Co wynika ze zmiany nazw ulic dla administratorów? Przede wszystkim to, że muszą dokonać zmiany tabliczek na koszt spółdzielni czy firmy, jaką jest, na przykład, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

Włodarze przypominają, iż słupszczanie nie ponoszą żadnych kosztów przy wymianie dokumentów. To nie oznacza jednak braku kłopotów, bo mieszkańców w związku ze zmianami czeka wycieczka do kilku urzędów. Krystyna Danilecka-Wojewódzka przypomina, że w Urzędzie Skarbowym muszą złożyć arkusz aktualizujący dane. Następnie trzeba dokonać zmiany adresowej w ZUS-ie, w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawców energii elektrycznej i gazu oraz u innych podmiotów świadczących usługi na ich ulicy. Osoby fizyczne i spółki cywilne, które widnieją w spisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinny zgłosić zmianę adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności na obowiązującym w CEIDG formularzu. Te wnioski składa się w słupskim ratuszu w pokoju nr 14.

W przypadku ksiąg wieczystych, miasto poinformowało odpowiedni wydział w Sądzie Rejonowym o zmianach i przekazało niezbędne do ich wprowadzenia dokumenty.

Na marginesie tych zawirowań z nazwami warto zauważyć, że słupskie ulice nie należą do najlepiej oznakowanych. Na nowych osiedlach mieszkaniowych łatwo się pogubić. Na tym skrzyżowaniu ul. Władysława Kwapisza jest oznakowana, ale drugie ramię zbiegu tych ulic już nie. Dodajmy, że większość mieszkańców osiedla, których pytaliśmy o patronów ich ulic, nie miała pojęcia kim byli. Przypomnijmy zatem, iż Władysław Kijowski był organizatorem i kierownikiem pierwszej polskiej szkoły w powojennym Słupsku, Władysław Kwapisz to pierwszy inspektor szkolny, Franciszek Szafranek to działacz społeczny i 16. słupszczanin zameldowany w Słupsku po wojnie, radny powiatowy, miejski, a potem wojewódzki od 1945 do 1984 roku. Nie mamy natomiast pojęcia, co oznacza tablica z napisem: „ul. Trzeciak”, bez chociażby inicjału imienia – jeśli to o osobę chodzi – i z napisem w formie nieodmiennej, co może sugerować nazwisko kobiety… Na stronie internetowej Słupska nie można znaleźć uchwały w sprawie nadania nazwy tej ulicy, a w tym rejonie miasta uchwalano nazwy w roku 1998.

Są miasta, jak np. Haga, gdzie na tabliczkach z nazwą ulic umieszczana jest również krótka informacja kim był patron. Może warto dołączyć do tego grona? (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.