K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w 500+

0

Jak już informowaliśmy, od 1 sierpnia trzeba będzie składać nowe wnioski do rządowego programu wsparcia 500+. W drugim roku działania tego rządowego programu obowiązywać będą zmienione zasady.

1 sierpnia oznacza dla Polaków początek składania wniosków do rządowego programu wsparcia 500+. W tym roku jednak w procesie wnioskowania nastąpiły pewne zmiany, które zapowiadaliśmy wcześniej. Teraz przyszedł czas na konkrety.

Najważniejsza modyfikacja dotyczy przedkładanych przez beneficjentów programu dokumentów. Należy teraz wypełnić nowy formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej MOPR-u lub w siedzibie ośrodka. Konieczne jest także udokumentowanie otrzymywania alimentów od drugiego z rodziców, w sytuacji gdy pierwsze dziecko, na które pobierana jest kwota 500 złotych, wychowywane jest przez osobę samotną. Chodzi o zweryfikowanie rzeczywistej sytuacji rodzinnej dziecka. Wiązać się to będzie z potwierdzeniem, czy samotny rodzic wystąpił o alimenty od byłego partnera, czy też trwa on w nieformalnym związku, celowo pomijając dochód współpartnera. Do tej pory takiego potwierdzenia nie trzeba było składać.

Kolejne novum wiąże się z brakiem możliwości liczenia dochodu utraconego w przypadku zmiany pracy  i podjęcia jej u tego samego pracodawcy w ciągu trzech miesięcy. Miałoby to wyeliminować sytuacje, w których starający się o świadczenie na pierwsze dziecko celowo zwalniają się z firmy i podejmują znów zatrudnienie, ale z wynagrodzeniem niższym. Po zmianach taki wniosek ponownie złożyć będzie można dopiero po trzech miesiącach, z potwierdzeniem, że nowy angaż nie jest realizowany przez tego samego pracodawcę.

Ostatnią ważną zmianą są inne regulacje dotyczące działalności rozliczanej ryczałtem. Od tego roku wnioskodawca będzie musiał przynieść do MOPR stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Program 500+ to rządowa inicjatywa, mająca wspomóc potrzebujące rodziny wychowujące więcej niż jedno dziecko. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mopr.slupsk.pl.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.