K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Plany na węzeł

0

W piątek informowaliśmy o otrzymaniu przez Słupsk dofinansowania budowy miejskiego węzła transportowego. Podczas poniedziałkowej konferencji kierownictwo ratusza zaprezentowało kompleksowy plan tej inwestycji.

Jak już informowaliśmy, marszałek województwa podpisał wniosek o dofinansowanie budowy słupskiego węzła transportowego. Wiceprezydent Marek Biernacki przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szczegóły tej inwestycji.

Kwota brutto na potrzeby realizacji całego przedsięwzięcia wynosi blisko 45 milionów złotych, natomiast jego dofinansowanie sięga 36,5 miliona złotych. Za te pieniądze – wyjaśnia wiceprezydent miasta Marek Biernacki – samorząd zamierza zrealizować inwestycję, która dotyczyć będzie terenu po zachodniej części torów kolejowych, aż do działek przy ulicy Sobieskiego.

Zaczniemy prawdopodobnie od robót drogowych – mówi wiceprezydent – pozwalających na zbudowanie dojazdów do węzła przesiadkowego. Tak więc w pierwszej kolejności nastąpi przebudowa ulicy Piotra Skargi oraz wytyczenie nowego przebiegu przedłużenia ulicy Banacha od ronda na Sobieskiego. Umożliwi to cyrkulację ruchu wewnątrz węzła przesiadkowego. Sam węzeł realizowany będzie mniej więcej na wysokości istniejącego teraz zabytkowego szachulcowego budynku kolejowego, który co prawda zostanie rozebrany, ale i potem odtworzony z nowego budulca w pierwotnym stylu. W tym miejscu swoją lokalizację będzie mieć obsługa podróżnych w ruchu autobusowym oraz centrum zarządzania infrastrukturą miejską, a docelowo przeniesiona zostanie tam siedziba ZIM, która teraz mieści się przy ulicy Przemysłowej.

W przyszłości kierownictwo ratusza planuje umieścić w nowym obiekcie także węzeł monitoringu Słupska oraz wszystkie inne elementy smart city, czyli miasta wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne, które służyć mają zarządzaniu jego infrastrukturą. W planach znajduje się również pomysł na parking zlokalizowany w obrębie dworca oraz – co najważniejsze – przedłużenie osi tunelu aż do ulicy Sobieskiego. Realizacja tego zadania pozostaje jednak w kompetencjach PKP PLK i odbywać się będzie w ramach modernizacji linii 405 i 202. Wtedy pojawi się też trzeci peron, a dwa istniejące zostaną przebudowane – podwyższone i wykonane w innym standardzie. Natomiast sam trakt podziemny będzie pogłębiony i poszerzony, aby swobodnie mógł odbywać się tam ruch pieszy i rowerowy. Projekt nie przewiduje natomiast w tym miejscu ruchu samochodowego.

Realizacja przebudowy węzła transportowego ma – zdaniem urzędu – udrożnić system komunikacji, łączący Słupsk z innymi miastami. Zakłada się, że inwestycja zostanie zakończona w ciągu trzech lat.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.