K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmniejszanie ryzyka podtopień

0

Ponad trzy miliony złotych dofinansowania otrzyma miasto na poprawę działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych, z terenów zurbanizowanych Lęborka. Projekt zrealizowany zostanie do końca września 2018 roku.

Do Lęborka trafi kolejne wysokie dofinansowanie, bo przeszło 3 miliony 300 tysięcy złotych, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Łączny koszt dotowanego projektu wyniesie prawie 5 milionów złotych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę systemu odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta.

Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza miasta Lęborka mówi, że dzięki temu dokończona zostanie ulica Pionierów. Uporządkowane zostaną na osiedlu Sportowa te miejsca, gdzie stoi woda. Mieszkańców powinno także ucieszyć to, że projektuje się uporządkowanie skrzyżowania ulic Targowa i Niepodległości, na którym po ulewnych deszczach gromadzi się woda.

Odwodniony zostanie parking na zapleczu ulicy Staromiejskiej. Zyska on też nową nawierzchnię. Alicja Zajączkowska dodaje, że projekcie znalazło się jeszcze kilka innych drobniejszych spraw porządkowych, ale jedną z ważniejszych jest montaż sześciu urządzeń oczyszczających wodę.

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana zostanie umowa na realizację projektu. Zakończenie planowanych działań inwestycyjnych nastąpi w 2018 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.