K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Biznesmenki z Pomorza

2

Od 16 sierpnia Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku przyjmuje wnioski do projektu „Pomorzanki w biznesie”. Skierowany jest on do pomorskich kobiet, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Pomorzanki w biznesie”, to prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza w Gdańsku projekt, który jest skierowany do pomorskich kobiet. Wnioski do projektu mogą składać panie zainteresowane otrzymaniem wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej – wymogiem jest jedynie spełnienie określonych warunków.

Katarzyna Moszczyńska, kierownik projektu ARP zaznacza, że projekt adresowany jest do kobiet, które które mieszkają na terenie województwa pomorskiego, ukończyły 30 rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę, są osobami niepracującymi i nie były aktywne zawodowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W ramach projektu biznesmenki będą mogły otrzymać wsparcie finansowe oraz merytoryczne. Katarzyna Moszczyńska wyjaśnia, że wsparcie finansowe to jednorazowa dotacja w wysokości do 23 tys. zł. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Poza tym jest także podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1440 złotych miesięcznie. Można je otrzymywać przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej i przeznaczać na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania firmy. Po upływie tego czasu można jeszcze wnioskować o przedłużenie tego wsparcia o kolejne pół roku. Natomiast wsparcie merytoryczne obejmuje początkowe doradztwo zawodowe, a następnie ABC przedsiębiorczości, szkolenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe i związane z pisaniem biznesplanów, a na samy końcu mentoring i opiekę facylitatora przedsiębiorczości.

Jest to już drugi nabór do projektu. Efektem pierwszego było podjęcie działalności gospodarczej przez 27 kobiet. Przyszłe pomorskie biznesmenki mogą składać wnioski od 16 do 30 sierpnia. Wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie www.arp.gda.pl. (opr. rkh)

Dyskusja2 komentarze

  1. Jes;li ktos przez rok nie potrafil znalezc zatrudnienia ,czyli wykazał sie żadną aktywnoscią/zaradnością napewno bedzie swietnym przedsiebirocą…Utopiona kasa w 99,9999% przypadkow.

    • Hm… Może ta „ktoś” szukała pracy na stanowisku prezes/dyrektor, a jak wiadomo takich wakatów jest mało. Więc może wówczas lepiej jest zostać prezesem własnej firmy? 🙂