K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Drogowy absurd?

0

W parku Michalskiego w Lęborku trwa budowa długo oczekiwanej ścieżki pieszo-rowerowej. Planowane przedłużenie szlaku od ulicy I Armii Wojska Polskiego miało umożliwić legalny i bezkolizyjny przejazd rowerem przez miejski zieleniec. Ten zamysł, jak na razie, pozostaje w sferze idei.

Budowany ciągu pieszo-rowerowego składa się ze ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. Projekt pod nazwą „Rowerem przez park Michalskiego” realizowany jest ze środków budżetu obywatelskiego. Adam Matuszek, jeden z wnioskodawców projektu, nie ukrywa zdziwienia sposobem realizacji tego pomysłu.

Naszym celem było poprawienie bezpieczeństwa i połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od ronda Solidarności, poprzez ulice Czołgistów i 1 Maja – wyjaśnia pomysłodawca. – Składając ten wniosek chcieliśmy, wraz z panem Krzysztofem Siwką, zaproponować mieszkańcom bezpieczny przejazd ścieżką rowerową przez park Michalskiego. Poruszają się po nim dziennie setki rowerzystów.

Pierwotne plany różnią się jednak od wykonanego dotychczas odcinka ścieżki. W jej połowie rowerzyści będą mijali się z pieszymi, co – zdaniem lęborczan – będzie generowało kolizje. Napotkani przechodnie uważają przyjęte przez wykonawców rozwiązanie za zagrażające bezpieczeństwu pieszych. – Ładnie jest, tylko w tym jednym miejscu jest taka ściema – mówi lęborczanin, który sam przejeżdża rowerem przez park.

Wnioskodawcy projektu będą wyjaśniali zastosowane przez miasto, bez wcześniejszej konsultacji z nimi, rozwiązanie. Adam Matuszek zapewnia, że dołożą starań, by ten projekt doprowadzić w realizacji do zamierzonego kształtu. – Jako rowerzyście, który pokonuje setki kilometrów, zależy mi na tym, aby w mieście i powiecie powstawały bezpieczne ścieżki rowerowe – dodaje A. Matuszek.

Z informacji uzyskanych telefonicznie z Urzędu Miasta w Lęborku wynika, że droga rowerowa zostanie odpowiednio oznakowana. Natomiast ścieżka została poprowadzona w ten sposób, aby umożliwić jej dalsze połączenie. Do sprawy wrócimy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.