K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bezpiecznie dla seniora

0

Srebrna Sieć”, to najnowszy projekt realizowany przez osiem gmin powiatu słupskiego. W ramach przedsięwzięcia skierowanego do osób powyżej 60 roku życia powstaną systemy telemedycyny i rehabilitacji domowej.

Gmina Kobylnica została liderem programu „Srebrna Sieć”. Wspólnie z ośmioma pozostałymi partnerami z słupskiego powiatu będzie rozwijać projekt skierowany do osób w wieku 60 +. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych dla zwiększenia bezpieczeństwa medycznego seniorów.

Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica zapowiada zakupienie p[rzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osób starszych. Na gminach uczestniczących w programie ciążyć będzie nabycie sprzętu ułatwiającego obsługę mieszkańców w ramach teleopieki i telemedycyny. Tą usługą objęte zostaną przede wszystkim osoby obłożnie chore.

Programem objętych zostanie około 250 osób niesamodzielnych z problemami zdrowotnymi. Za ich nabór odpowiedzialne będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Oprócz zadań związanych z telemedycyną , „Srebrna Siec” realizować będzie działania profilaktyczne. Leszek Kuliński dodaje, że dużą role w tym programie będą odgrywały dwa stowarzyszenia – Niesiemy Pomoc i Pomocna Dłoń. Ich zadaniem będzie, między innymi, aktywizacja seniorów i prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Już niedługo projekt zostanie przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie się ubiegał o dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln zł. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.