K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gdzie po pomoc w Cewicach?

0

Urząd Gminy w Cewicach przesłał komunikat, w którym informuje mieszkańców o trybie postępowania przy zgłaszaniu szkód związanych z przejściem nawałnicy w dniu 11 sierpnia oraz o własnych możliwościach pomocowych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

W nocy z 11 na 12 sierpnia przez gminę Cewice, tak jak przez wiele innych miejsc na Pomorzu, przeszła nawałnica. Straty po burzy są ogromne i mocno odczuwane przez mieszkańców. W miarę możliwości staramy się usuwać szkody. W sobotę, niedziele oraz poniedziałek w Urzędzie Gminy w Cewicach działał Gminny Sztab Kryzysowy powołany przez Wójta Gminy Cewice. Pracownicy referatu ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w pierwszej kolejności rozwiązywali i nadal rozwiązują problemy związane z zaopatrzeniem w wodę i funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej, wynikające z braku energii elektrycznej na terenie gminy. W dostawie wody pomagały również pojazdy jednostki wojskowej w Siemirowicach. Dużym problemem były leżące w wielu miejscach powalone drzewa, często uniemożliwiające dojazd do posesji. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Cewice robią co mogą, by jak najszybciej pomóc mieszkańcom. Najtrudniejsza sytuacja była w miejscowościach Pieski oraz Bukowina. Do środy (16 sierpnia) zasilania energetycznego nie miały jeszcze miejscowości Pieski, część Siemirowic, Bukowiny oraz Okalic. Energa-Operator S.A. cały czas pracuje nad przywróceniem zasilania. Na terenie województwa pomorskiego nastąpiła awaria masowa. Dane dotyczące przerw w dostawie energii elektrycznej można znaleźć na aktualizowanej na bieżąco stronie http://www.energaoperator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml?id=4.

Wójt Gminy Cewice podjął również decyzje o odwołaniu dożynek gminnych, które miały odbyć się w najbliższą niedziele, 20 sierpnia.

Zasiłki celowe – Ośrodek Pomocy Społecznej

Osoby poszkodowane w wyniku kataklizmu w dniu 11 sierpnia 2017 r., które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Z zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego będzie można skorzystać bez względu na dochód rodziny. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Cewicach zostanie wydana decyzja o przyznaniu pomocy w wysokości:

– do 6.000 zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem rodziny, w tym drobnych, pilnych napraw budynków mieszkalnych

– do 20.000 zł na pokrycie kosztów większych prac remontowych i budowlanych, dodatkowo będzie potrzebne oszacowanie wysokości strat przez komisję gminną

– do 100.000 zł na odbudowę domu mieszkalnego, zakup nowego budynku mieszkalnego albo mieszkania – potrzebna jest dodatkowo opinia rzeczoznawcy i decyzja o nakazie rozbiórki, w sytuacji, kiedy zamieszkiwanie w danym lokalu będzie zagrażać bezpieczeństwu ludzi.

Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku / lokalu mieszkalnym.

Ponadto wnioski składać mogą również osoby, które w wyniku nawałnicy doznały zniszczeń budynków gospodarczych lub innych strat.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach, Osiedle 40-lecia PRL 35, 84-312 Cewice, w godzinach pon. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30.

Wszelkie informację uzyskać można również w Urzędzie Gminy w Cewicach pod nr tel. 59 861 34 60.

Co zrobić z drewnem i odpadami zielonymi?

W związku z dużą ilością uszkodzonych drzew po gwałtownej nawałnicy, która przeszła 11 sierpnia Wójt Gminy Cewice zezwala mieszkańcom Gminy Cewice na usunięcie we własnym zakresie połamanych drzew znajdujących się na ich prywatnych posesjach. Przed rozpoczęciem tych czynności należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz później zgłosić do Urzędu Gminy w Cewicach ilość wyciętych drzew. Mieszkańców prosi się również o uprzątnięcie połamanych gałęzi z chodników i poboczy przylegających do posesji.

Zakaz wstępu do lasu

Przypominamy, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice w związku ze zniszczeniami, jakie wyrządziła burza z piątku na sobotę, wprowadził zakaz wchodzenia do lasu. Prosimy także o zachowanie szczególnej ostrożności w innych miejscach na terenie całej gminy.

Szkody w lasach prywatnych

O postępowaniu w przypadku szkód w lasach prywatnych powiadomimy osobnym komunikatem po uzyskaniu informacji od Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Gdańsku.

Szkody w budynkach gospodarczych i uprawach rolnych

Szkody w budynkach gospodarczych i uprawach rolnych będą szacowane przez komisje powołane niezwłocznie przez Wojewodę Pomorskiego po zgłoszeniu orientacyjnych szkód w poszczególnych sołectwach. W związku z tym rolników prosimy o niezwłoczne zgłaszanie szkód w formie pisemnej do sołtysów lub do sekretariatu Urzędu Gminy w Cewicach. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.