K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminy pomogą!

0

W słupskim starostwie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu słupskiego dotyczące pomocy dla samorządów tych terenów, które zostały poszkodowane przez nawałnice. Wszyscy samorządowi włodarze zadeklarowali pomoc – zarówno finansową jak i rzeczową.

Celem spotkania było wyłonienie tych samorządów, którym gminy powiatu słupskiego udzielą wsparcia. Ze wstępnych deklaracji samorządowców wynika, że pomoc finansowa zostanie skierowana do gmin z terenu powiatu bytowskiego i chojnickiego.

W większości samorządów odbędą się w najbliższym czasie sesje rady, podczas których radni zadecydują o wysokości wsparcia. (opr. rkh)

Fot. Starostwo Słupsk

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.