K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dziedzictwo krajobrazu

0

Specjalny program przygotowało lęborskie muzeum z okazji 25. Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku będą odbywały się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. W dniach 9-10 września będzie można zapoznać się, m.in. z historią lęborskich przestrzeni zielonych.

Rokrocznie pracownicy lęborskiego muzeum czynnie włączają się oraz zachęcają okolicznych mieszkańców do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Ciekawie zapowiada się również tegoroczna 25. ogólnopolska edycja tej akcji. W dniach od 9 do 10 września w lęborskich placówkach kulturalnych będzie wiele się działo.

Mariola Pruska, dyrektor Muzeum w Lęborku zapewnia, że przygotowane atrakcje wiążą się z tegorocznym hasłem akcji, czyli „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Gdy mowa jest o krajobrazie, to należy rozumieć pod tym pojęciem zarówno krajobraz naturalny, jak i architektoniczny.

W programie przewidziano prezentacje multimedialne i prelekcje pod hasłem „Krajobraz to pamięć… Historia lęborskich parków”. – Może uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że już w połowie XIX wieku w Lęborku zawiązało się towarzystwo upiększania miasta, którego zadaniem była dbanie o tereny zielone – mówi Iwona Szymankiewicz z lęborskiego Muzeum. – Chodziło o zagospodarowanie tych terenów pod kątem potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta. Jest to ciekawa historia i między innymi o tym będą prelekcje 9 i 10 września o godzinie 12 i 14, na które już teraz serdecznie zapraszam.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wstęp do lęborskiego muzeum oraz poszczególnych baszt, w wyznaczone dni września będzie bezpłatny. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.