K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Klątwa akwaparku

0

Historia zatoczyła koło. Nie powiódł się kolejny przetarg na roboty budowlane przy słupskim akwaparku. Tym razem okazało się, że jedyny oferent w postępowaniu nie spełnia wymogów.

Znowu nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace wykończeniowe w słupskim akwaparku. Władze właśnie unieważniły przetarg na dalsze roboty budowlane. Po wybraniu wykonawcy w drugim postępowaniu zakończenie inwestycji wydawało się kwestią czasu. Podjęto nawet decyzję o zaciągnięciu większego kredytu na wykonanie „Trzech Fal”. Teraz na jaw wyszło, że wybrana firma nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby sprostać zadaniu. Jak wyjaśnia wiceprezydent miasta, dopiero z chwilą wydania pozytywnej opinii banku o przyznaniu środków, ratusz na etapie weryfikacji oferty i referencji mógł skierować prośbę do oferenta o dostarczenie wszystkich dokumentów, które do tej pory ten zgłaszał jedynie deklaratywnie.

Włodarze wyjaśniają, że zgonie z prawem zamówień publicznych bez zapewnienia środków nie mogli kontynuować procedury przetargowej. Przyszłość akwaparku stanęła więc pod znakiem zapytania. Obecnie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest kolejne powtórzenie konkursu.

Na tę chwilę weryfikujemy kosztorys, nie w kontekście zawartości merytorycznej, bo nie mamy co do tego zastrzeżeń, natomiast zaktualizujemy go w stosunku do stawek, jakie są na rynku, w oparciu o najnowsze publikacje Sekocenbudu. Wtedy zobaczymy, na ile kwota ta może wzrosnąć. Ale jesteśmy przekonani, że mimo wszystko będzie ona mieściła się na poziomie założonym obecnie w budżecie i WPF-ie miasta. To pozwoli nam poprowadzić dalej procedurę – mówi Marek Biernacki.

A ta może być prowadzona jako unijna lub krajowa. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta w następnym tygodniu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.