K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wspomnienia Sybiraków

0

Wczoraj, 18 września, przedstawiciele władz samorządowych wraz z delegacją wojskową uczestniczyli w apelu upamiętniającym masową wywózkę Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Honorowymi gośćmi i współorganizatorami uroczystości byli członkowie lęborskiego koła Związku Sybiraków.

Rokrocznie obchody związane z Dniem Sybiraka organizowane są w Lęborku w parkowej alei Sybiraków. Współorganizatorem i głównym prowadzącym obchody był prezes lęborskiego koła Związku Sybiraków, Witold Bań. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy miasta i okolic oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wysłuchano hymnu państwowego a następnie hymnu Sybiraków. Część artystyczną wypełnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Garczegorzu.

Za przygotowanie występu wręczono młodzieży i dyrekcji szkoły upominki. Obchody zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Zesłańców Sybiru przez poszczególne delegacje, w tym przedstawicieli organizacji społecznych. Patriotyczną uroczystość uświetniła obecność kompanii honorowej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.