K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rok z integracją

0

Słupskie Centrum Integracji Społecznej obchodzi rok swojej działalności. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował jubileuszowe spotkanie, poświęcone podsumowaniu dotychczasowego dorobku i perspektywom tej placówki.

Już od roku pracownicy Centrum Integracji Społecznej przywracają do życia na rynku pracy, w środowisku rodzinnym czy sąsiedzkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zajęć to ludzie bezdomni i uzależnieni, niepełnosprawni i długotrwale bezrobotni, na co dzień znajdujący się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przez 12 miesięcy 90 osób ze wsparciem psychologów i fachowców stopniowo wdrażano do obecności na rynku pracy. Obecnie pod opieką CIS-u pozostają 42 osoby, a 48 samodzielnie funkcjonuje już w środowisku społecznym. Monika Zenik-Krupień, kierownik Centrum, zaznacza, że 19 podopiecznych podjęło pracę zarobkową, 5 odbyło już leczenie stacjonarne z powodu uzależnienia od alkoholu, a 2 osoby wyszły z bezdomności. To historie z happy endem.

Centrum Integracji Społecznej prowadzi pięć warsztatów, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Dzięki zajęciom w praktyczny sposób pomagają sobie i otoczeniu. Podopieczni zrzeszeni w Centrum Integracji Społecznej wyremontowali m.in. łazienkę w przedszkolu przy ulicy Zamkowej, położyli glazurę w żłobku i wymalowali placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wszystkie działania prowadzone są w myśl hasła „Praca zamiast zasiłku”. Osoby objęte programem CIS-u nie tylko korzystają ze wsparcia, ale i same niosą pomoc potrzebującym. Jako wolontariusze akcji „Szlachetna Paczka” brali udział w dostarczaniu przesyłek wybranym rodzinom. Dodatkowo przed budynkiem CIS-u wystawili wieszak z ciepłymi ubraniami dla ubogich.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.