K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Więcej zieleni

0

Słupsk otrzymał 4,5 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu klinów zieleni. W ramach zadania miasto podda rewitalizacji istniejące parki oraz utworzy nowe tereny rekreacyjne.

W Słupsku będzie więcej parków i terenów zielonych. Za blisko 6 milionów złotych w ośmiu miejscach miasto przystąpi do renowacji i budowy nowych terenów rekreacji.

Projekt realizowany będzie na obszarze 8 hektarów, położonych na obrzeżach i w centrum miasta. To także kontynuacja modernizacji infrastruktury w obrębie Stawku Łabędziego, która już dziś w ramach zadań budżetu obywatelskiego została podjęta. Dzięki nowemu projektowi zrewitalizowany zostanie także przesmyk pomiędzy powyższym akwenem a przejściem do Lasku Północnego. Oprócz tego zagospodarowany będzie również obszar przy alejce brzozowej w Parku Kultury i Wypoczynku. Nowego wyglądu nabiorą też bulwary miejskie nad Słupią oraz planowana do realizacji w ramach partycypacji obywatelskiej strefa zieleni przy Szafranka, która wzbogacona zostanie o nowe nasadzenia.

Zmiany widoczne będą dodatkowo przy ulicy Krasińskiego, gdzie powstanie kameralny skwer. Oprócz tego wzdłuż ulic Zaborowskiej i Aluchny-Emelianow pojawią się obszary spacerowo-rekreacyjne. Nowe tereny zielone wokół osiedli wyposażone zostaną w strefy fitness i place zabaw.

Justyna Pluta z Urzędu Miejskiego w Słupsku informuje, że rewitalizowane tereny zielone wpisują się w ideę tzw. parków linearnych, wielofunkcyjnych, spełniających funkcje zarówno spacerowe, wypoczynkowe, jak i rekreacyjne, gdzie aktywnie można spędzać czas, korzystając z siłowni pod chmurką lub placu zabaw przy okazji spacerów z dziećmi.

Zielone kliny obejmą również uzupełnienie miejskiego drzewostanu, dokładnie o 404 drzewa. Ideą projektu jest utworzenie parków wypoczynkowych blisko miejsca zamieszkania. Do 2019 roku zakończone mają być wszystkie prace związane z powstaniem nowych terenów rekreacyjnych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.