K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

500 plus i minus

0

W tegorocznym rozdaniu świadczeń 500+ do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęło ponad 4.700 wniosków. Pierwsze wypłaty ruszą już w październiku, ale są też przypadki nienależnie pobranych świadczeń.

Podobnie jak w zeszłym roku świadczenia z programu 500+ cieszą się niezmienną popularnością. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wpłynęło już kilka tysięcy wniosków. Pracownicy placówki weryfikują zgłoszenia, przygotowując decyzje administracyjne o wydaniu świadczenia wnioskującym. Termin opracowania kwalifikacji upływa z końcem października. Aktualnie słupski MOPR przygotował już 46 procent decyzji, co – zaznacza dyrektor Klaudiusz Dyjas – jest dobrą statystyką w skali kraju, według danych ministerialnych – wyższą od średniej o 10 oczek procentowych.

W poprzednim okresie do MOPR-u złożono około 5 tysięcy wniosków. Pieniądze z programu 500+ nie tylko są przyznawane, ale i odbierane. Dotychczas stwierdzono kilkadziesiąt przypadków nienależnie pobranych świadczeń. W ubiegłym roku dotyczyło to 52 osób, obciążonych łącznie kwotą do zwrotu w wysokości 36 tysięcy złotych.

Najczęstszą przyczyną cofnięcia decyzji jest niepoinformowanie ośrodka o podjęciu zatrudnienia, czyli o zmianie w sytuacji dochodowej rodziny. W każdej decyzji zawarta jest informacja, że w wypadku takiej właśnie zmiany należy nas powiadomić, niestety chyba nie wszyscy czytają uzasadnienia i myślą, że podjęcie pracy nie skutkuje koniecznością zmiany przeliczenia dochodu rodziny – wyjaśnia dyrektor słupskiego MOPR-u.

Zdarzały się przypadki pobierania pieniędzy na dziecko, które faktycznie pozostawało pod opieką prawną drugiego z rodziców. Również w kilku sytuacjach świadczenia odebrano z powodu niewłaściwego wydatkowania przyznanego wsparcia.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.