K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w ratuszu

0

Wprowadzona w życie ustawa o pracownikach samorządowych może wymusić reorganizację w słupskim magistracie. Prezydent może być zmuszony do zmniejszenia liczby swoich doradców.

Uchwalone przez sejm zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych mogą wpłynąć na redukcję etatów w jednostkach samorządowych. Dokument wprowadza regulacje ograniczające liczbę osób pracujących w gabinetach prezydentów i burmistrzów. Ustawa precyzuje, że w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, jak Słupsk, prezydent może zatrudnić do 5 współpracowników. Spowoduje to w sytuacji naszego włodarza przeprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania w urzędzie takich doradców. Najprawdopodobniej – sugeruje wiceprezydent Marek Biernacki – oznaczać to będzie przeprowadzenie naboru na nowe stanowiska urzędnicze, ponieważ nie ma raczej możliwości wyeliminowania z udziału w doradztwie tych, którzy dotąd pełnili ważne funkcje przy prezydencie.

Wiele samorządów będzie mieć teraz problem, bo to nie jest tak, że te osoby są, bo są, ale wykonują one wiele ważnych funkcji doradczych, a ich kompetencje są po prostu niezbędne – przekonuje wiceprezydent.

Tak więc prezydent Biedroń, aby nie zwalniać swoich doradców, prawdopodobnie będzie zmuszony do skorygowania struktury urzędu. Marek Biernacki tłumaczy, że pewne funkcje muszą w ratuszu być po prostu pełnione, a nie ma osób, które mogłyby te kompetencje przejąć. Według zastępcy prezydenta ustawa celuje w osłabienie samorządów przed wyborami i ma charakter polityczny.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.