K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przemoc w rodzinie

0

Pod hasłem: „Z perspektywy praktyka, czyli jak działać, aby zadziałać…” odbyła się po raz szósty konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sali rajców lęborskiego ratusza spotkały się osoby, które w swojej codziennej pracy zajmują się rozwiązywaniem tego rodzaju problemów społecznych.

VI Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku wspólnie z burmistrzem miasta. W przedsięwzięciu w charakterze prelegentów wystąpili praktycy, czyli osoby, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z problemem przemocy w rodzinie. W sali rajców lęborskiego ratusza spotkali się dzisiaj, 9 października, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych z Gdyni i Olsztyna, psycholog, adwokat oraz sędzia.

– To nie jest tak, że nasze miasto jest wolne od przemocy – mówi Katarzyna Nowak, zastępca kierownika MOPS w Lęborku – spotykamy się z tym problemem na co dzień. Przemoc przybiera różne formy – presji psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, przemocy wobec dzieci czy zaniedbania. I nie jest to problem, który dotyczy tylko tzw. środowiska patologicznego, biedy czy osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do przemocy dochodzi także w normalnych rodzinach.

Niestety dość często ofiary przemocy cierpią w ciszy, zachowując milczenie. Aby jednak właściwe służby mogły podjąć interwencję, potrzebny jest sygnał ze strony środowiska, w którym dochodzi do zachowań patologicznych. Tymczasem takie problemy najczęściej zamykane są w czterech ścianach i nie są wynoszone na zewnątrz.

Dlatego bardzo istotne jest, aby ktokolwiek – sąsiad czy ktoś z rodziny – podjął interwencję w postaci informacji skierowanej do ośrodka pomocy, pedagoga szkolnego czy policji, aby można było wdrożyć odpowiednie działania i udzielić pomocy. Punktem wyjścia do tego, na ile takie działania okażą się skuteczne, będzie chęć współpracy osoby, która jest podejrzewana, że doznaje przemocy w rodzinie – zaznacza Katarzyna Nowak.

Niestety przemoc w rodzinie to nadal temat tabu wśród osób, które jej doświadczają. Dlatego tak ważne jest, aby o tego rodzaju problemach nie bać się rozmawiać.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.